Fullmäktigegruppen

Tidpunkt:    18.30  Måndag veckan före mötet i Kommunstyrelsen (KS).

Plats:           Dalslandsrummet

Planerade möten 2015:

Deltagare: Gruppledare Tommy W Johansson, Marianne Sand Wallin, Mari-Anne Edmark, Andreas Jonsson, Christine Andersson, Michael Melby, Kent Bohlin, Ola Johansson, Christer Elander, Thomas Hagman, Lars Nilsson, Annika Briving, Johanna Nordström, Chistoffer Nilsson, Naim Berisha, Anders Andersson, Eva Larsson, Karl-Axel Nordström, Evert Magnusson.