Kommunalrådet

Nr 1 oktober 2015

VÅRT FÖRSTA HALVÅR VID MAKTEN I KOMMUNEN

Vårt kommunalråd Tommy W Johansson är det första socialdemokratiska kommunalrådet på 46 år i Melleruds kommun. Tillsammans med centerpartiet har vi alla ordförandeposter i styrelser, nämnder och bolag och vi har nu arbetat fram den första budgeten på 20 år som innebär en förstärkning av verksamheten istället för besparing. 
Vi satsar mer på vård, skola och omsorg med:

  • utökning av hemtjänstens verksamhet
  • permanenta barnomsorg på kvällstid
  • förstärkning av kommunens möjligheter att rekrytera och behålla kompetent personal, förbättra sysselsättningsgrader, löneläge och hantering av personalfrågor.
  • stoppat västtrafiks förslag till försämrade tågtider

Utöver budget så skapar vi förutsättningar för att under hösten

  • Fatta beslut om var det nya äldreboende skall byggas
  • Fatta beslut om var nybyggnation av nya hyresbostäder skall ske
  • Stärka kommunens tillgänglighet, service och näringsliv vid torget genom att köpa fastigheten Börshuset.

Kommunalråd Tommy W Johansson Tommy W Johansson

Taggar: