Melleruds Arbetarkommun årsmöte 2016

Under onsdagskvällen den 16 mars med ett drygt tjugotal medlemmar på plats inleddes årsmötet med en stämningsfull parentation där Nils Gustafsson, Bolstad hyllades för sin stora livsgärning
Årsmöte 2016

Till mötesordförande utsågs Rune Johansson som med glimten i ögat snabbt lotsade mötet genom dagordningen där styrelse och ledamöter återvaldes.
I verksamhetsberättelsen framhölls såväl den framgångsrika valrörelse där vi blev det klart största partiet och därmed för första gången på fyrtiosex år kunde välja kommunalråd, som den stabila majoritetssamverkan med centerpartiet ger, för vårt framtidsparti, genom att kunna påverka och styra utvecklingen de kommande åren.

I partiets framtidskontrakt för Melleruds kommun vill arbetarekommunen (nedan förkortat till AK) skapa framtidstro, få fart på byggandet, förbättra skolresultaten, barnomsorgen, äldreboendet och förbättra kommunikationen för att på så sätt locka fler invånare och skapa fler arbetstillfällen i kommunen.

AK ordförande Marianne Sand Wallin framhöll vid sammanfattningen över året som gått bland annat.
Fullmäktigegruppens omfattande och intensiva arbete under ledning av kommunalrådet Tommy W Johansson som utförts under året.
Marianne gratulerade kommunen till att i dessa tider med intensifierad samverkan med Migrationsverk, Polismyndigheter, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Landsting mm ha ett kommunalråd med en lång erfarenhet av militärt ledning-, organisations- och säkerhetsarbete.

Marianne framhöll vidare att våra förtroendevalda arbetat fram en budget som för första gången på tjugo år innebär en förstärkning av vård, skola och omsorg istället för besparingar, samtidigt som vår regering stöttar den kommunala ekonomin på ett utmärkt sätt vilket gör att vi kan satsa på investeringar som köp av Börsenhuset, nybyggnation av lägenheter, rivning av undermåliga lägenhetsbestånd, renovering av Stinsen, ny bollhall och nytt äldreboende.

Vi kan vara mycket stolta över vårt första år vid rodret och över alla våra tjänstemän och kommuninnevånare som gör fantastiska insatser för att kunna vara en av de kommuner som tagit störst ansvar för människor på flykt, samtidigt som vi vänder resultaten i skolan och sänker arbetslösheten.

Mötet avrundades med information från Mussa Selim
Mussa Selim Norra Älvsborgs Socialdemokrater
utvecklingsledare på partidistriktet och en bejublad underhållning av Lars Nilsson.
På gitarr Lars Niilsson Melleruds Socialdemokrater

Taggar: