Agenda

Studier

Förslaget från seniorgruppen som väckt stort intresse - Vi startar en cirkel kring boken ”Innan mörkret faller” med Karl-Axel  som cirkelledare.

Karl- Axel kommer även att ringa runt till potentiella deltagare, och du är själv välkommen att anmäla intresse direkt till honom.

Vi har nu via den nya studiesatsningen på Aftonskola i arbetarekommunen/partidistriktet/ABF/LO-distriktet möjlighet att erbjuda en fantastisk möjlighet för de av oss som inte har deltagit i varken grundutbildning eller fördjupade facklig- politiska studier, anmäl ert intresse till Marianne Sand-Wallin.

Fullmäktigegruppens möten
Måndagen veckan före Kommunstyrelse mötet
kl. 18.30
Planerat möte 2016:
Styrelsemöte, mån. 18 jan. kl. 18.00             
Öppet Hus, medlemsmöte:
lör. 20 feb. kl. 11.00-13.00             
Styrelsemöte, årsmöteshandlingar, bokslut:
Ons. 9 mars kl. 18.00             
Styrelsemöte inför årsmöte, valberedning:
Ons. 16 mars kl. 18.00
Årsmöte:             
Ons. 16 mars kil. 19.00               
Distriktskongress, Trollhättan:
lör. 2 april        

På gång i Mellerud:

Paula Holmqvist huvudtalare Mellerud:
Sön. 1 maj kl. 11.00             
Tal Åsensbruk:
Sön. 1 maj kl. 15.00            

Maj Torgmöte – nytt datum kommer