Insändare

Satsa på att utveckla utbildningsverksamheten på Nuntorp

Västra Götalandsregionen presenterar ett tjänsteförslag från Koncernstab regional utveckling och Naturbrukskansliet där lösningen för regionens utveckling när det gäller livsmedel, landsbygd och energi handlar om att lägga ner Nuntorp.

I bakgrundsbeskrivningen inleder man med att förklara att ”de gröna näringarna står inför en stor och viktig uppgift när livsmedelsproduktionen inom en 10-15 årsperiod behöver utökas dramatiskt på ett hållbart sätt, samtidigt som klimatförändringar ställer krav på hållbar markanvändning, näringsåtervinning, en cirkulär ekonomi och nya hållbara energiförsörjningskällor och åtgärder”.

Att utredaren kommit fram till slutsatsen att det bästa för att lyckas med denna uppgift är att sluta utbilda på Dalboslätten, en av de viktigaste jordbruksmarkerna i landet är svårsmält - och man anar att andra marknadsintressen än tillskapande av arbetstillfällen och utveckling i Dalsland har haft starkt inflytande på utredningen.

Vi socialdemokrater vill istället att verksamheten på Nuntorp skall lyftas och utvecklas och huppmanar den borgerliga maroriteten som styr VG regionen till att se över möjligheterna att utveckla utbildningsverksamheten på Nuntorp.

Vad är det som hindrar Nuntorp från att bli kunskaps och utvecklingscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling när det gäller klimat, markanvändning, energiförsörjning ?

Socialdemokraterna i Mellerud