Vår politik

 

Kongressombud från Norra Älvsborg 2009

I Sverige ska alla barn få en bra start i livet därför ska skolan var bra och gratis. Vi kan vara föräldralediga i över ett år och det bidrar också till en bra början för både barn och föräldrar. Det är bra politik.

Vi anser att alla ska ha ett arbete, för att komma dit behövs många verktyg; sund ekonomisk politik, bra utbildning under hela livet, plusjobb ibland och Trollhättepaket är några exempel. Det är bra politik. 

Om Du blir sjuk, arbetslös eller skadar dej på jobbet ska våra gemensamma försäkringar ge Dej  ekonomisk trygghet och Du ska få den vård och hjälp Du behöver. Det är bra politik.

Vi tycker att det är viktigt att alla ska vara med och bestämma om sitt jobb. Vi är övertygade om att människor som känner sig trygga vågar mer. Det är därför starka fackföreningar behövs. Det är bra politik.

Bästa Tänkbara sjukvård till alla efter behov
– inte efter förmåga att betala. Den som är i störst behov av vård ska få den först och den ska även i fortsättningen betalas gemensamt. Vi kan aldrig acceptera gräddfiler. Ingen ska behöva stå i kö för den vård som de behöver.

Kollektivtrafik och kommunikationer.
Genom insatser från Västra Götaland har viktiga väg- och järnvägsinvesteringar beslutats och igånsats. Men mer finns att göra, bättre tåg och bussar, enklare biljettsystem och därmed snabbare turer till jobbet.

Kultur och upplevelser
För att ge fler möjlighet att uppleva och delta i kulturlivet vill vi att det ska finnas en mångfald av kulturupplevelser i hela Västra Götaland. Vi vill att regionens museer, konsert- och teaterföreställningar och det fria kulturlivet ska nå ut till alla. Vi vill satsa särskilt för att stärka barn- och ungdomskulturen.


Senaste nytt

Senaste nytt som RSS

Visa alla nyheter