Bakom rubrikerna

finns en annan verklighet

Under 2015 handlade en stor del av medierapporteringen och den offentliga debatten om ett litet antal frågor.
Frågor som absolut ska tas på allvar, men som på intet sätt ger en heltäckande bild av den utveckling som Sverige befinner sig i.

Sverige och Europa står inför stora utmaningar.
Under några månader i höstas tiodubblades antalet flyktingar som sökte asyl i Sverige.
Från att 4.000 flyktingar letade sig hit i början av året varje månad kom nära 40.000 hit från främst Syrien och Afghanistan i oktober. Nu har antalet återigen minskat väsentligt.

Under kort tid har vi välkomnat ett stort antal asylsökande.
Av dem är många barn och unga, vilket innebär påfrestningar på en välfärd som redan tagit stryk av åtta år av skattesänkningar.
Att få fram nya boenden är svårt, och situationen inom socialtjänst och skola är i många kommuner ansträngd.
För att kunna upprätthålla ett värdigt mottagande har regeringen vidtagit åtgärder och kommer att fortsätta att satsa.
Vi måste ta ansvar för dem som kommit hit och se till att de snabbt kommer in i utbildning, jobb och samhällsgemenskap.

Flyktingkrisen fick många löpsedlar och stora rubriker.

Att den svenska ekonomin är stark och växer fick mycket få.

Sveriges BNP ökade med 3,9 procent jämfört med samma kvartal förra året. Enligt Eurostat är det tredje bäst i hela EU och en historiskt hög nivå. När den förra regeringen blev bortvald låg Sverige på åttonde plats.

Eurostat, Internationella valutafonden, Konjunkturinstitutet redogör också för en starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Alla de viktiga variablerna ligger över, eller betydligt över sina historiska genomsnitt.

Uppgången är stabil och bred.
Den omfattar konsumtion, investeringar och export. Hushållens disponibla inkomster, det vill säga de pengar hushållen har att köpa för eller spara, har ökat med hela 3,5 procent jämfört med 2014.

Nya jobb har också skapats under året som gick.
81 000 närmare bestämt, sedan regeringsskiftet. Andelen sysselsatta har stigit, samtidigt som arbetslösheten sjunkit med 0,8 procentenheter.

Under året som kommer gör regeringen historiskt stora investeringar på över 50 miljarder kronor.
Pengar som går till att bygga fler bostäder, skapa fler jobb, upprusta infrastrukturen och stärka säkerheten.

Visste du till exempel att regeringen har anslagit lika mycket pengar till nya bostäder under 2016 som alliansen gjorde under två hela mandatperioder?
Fem miljarder kronor i budgeten går till att stödja byggandet av nya bostäder. Det är äkta socialdemokratisk politik.

Under Björklunds tid som skolminister har resultaten i den svenska skolan försämrats katastrofalt. Regeringen vill göra läraryrket attraktivt igen och har sett till att nära 60.000 lärare får tretusen mer i månaden i lön och två miljarder kronor mer i statsbidrag till skolorna.

Andra socialdemokratiska hjärtefrågor är äldreomsorg och förbättrad sjukvård.
Steg för steg bygger vi nu upp ett Sverige där ingen lämnas utanför, ett Sverige som vi alla kan känna igen oss i.  Äldreomsorgen får i den senaste budgeten två miljarder extra, medan sjukvården tillförs en miljard kronor.

För första gången på många år höjs nu också pensionerna, samtidigt som vi påbörjar avskaffandet av den orättvisa pensionärsskatten. Våra pensionärer ska känna trygghet och framtidstro i Sverige.

Ett annat centralt löfte är att den bortre gränsen för sjukersättning ska försvinna!
Ingen ska behöva vara orolig för att inte samhället tar ansvar när en drabbas av långsiktig sjukfrånvaro.

I verkligheten stärks Sverige steg för steg under den socialdemokratiskt ledda regeringen. Det berör oss alla.
Riksdagsledamöter SAP Norra Älvsborg

Peter Johnsson, Maria Andersson Willner, Paula Holmqvist och Jörgen Hellman

Riksdagsledamöter (S) Norra Älvsborg