Ett nytt år

där mycket kommer att hända.

Stupstocken i sjukförsäkringen tas bort, a-kassan höjs, satsningar på kommunerna, bostadsbyggande, infrastruktur satsningar och en stor utbildningssatsning sker.
Vi har nu påbörjat avskaffandet av den orättvisa pensionärsskatten. Under året gör regeringen historiskt stora investeringar på över femtio miljarder kronor, det kommer att ge fler jobb, minskad arbetslöshet, nya bostäder och mer i plånboken för både unga och gamla.
Byggnation

Socialdemokraterna gick till val på etthundrafem löften till väljarna som ska infrias fram till 2018.
Efter drygt ett år i regeringsställning har vi genomfört eller påbörjat arbetet med att infria nittiosju av våra socialdemokratiska vallöften. Läs mer.

Motsatt förhållande

I Västra Götalandsregionen är det motsatt förhållande, det är en moderatledd ledning och utfallet blir det omvända.
Den röd-gröna regeringen ökar statsbidragen, fattar beslut för att främja jämlik och rättvis vård och stänga samhällsklyftorna och den moderatledda regionstyret beslutar om privatisering, utförsäljning och ökad detaljstyrning av verksamheter.

Regeringen har beslutat om flera nya statsbidrag som faller ut under 2016.
För Västra Götalands regionen handlar det om ett tillskott på trehundranittiosex miljoner.
Det är pengar för bland annat fri medicin till barn och unga, fri tandvård till 23 år och pengar till kompetensförsörjning, tillgänglighet och förstärkningar av vården.

Utöver detta kommer bidrag för att säkra god vård för flyktingar på tvåhundratrettioen miljoner kronor.
Viktiga satsningar från regeringen är också förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa, kostnadsfri mammografi för kvinnor mellan 40 och 74 år samt åtgärder för att motverka psykisk ohälsa hos unga.

Läs mer om regionpolitiken på vår sida för Västsverige.

Jörgen Hellman
SAP Norra Älvsborg ordförande Jörgen Hellman
Ordförande Socialdemokraterna i Norra Älvsborg