Händelserikt 2015

Partivänner!

Nu har första advent varit och julen närmar sig. Det har varit ett mycket händelserikt år.

För ett år sedan stod inte de borgerliga partierna för sitt ord om att släppa fram det största blocket och inte ge Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande. De fällde tillsammans med Sverigedemokraterna regeringens budget.
Regeringen aviserade därför den 29 december att utlysa extra val som skulle hållas den 22 mars.

Sedan kom Decemberöverenskommelsen som innebar: Den statsministerkandidat som samlar stöd från den partikonstellation som är större än alla andra tänkbara alternativ ska släppas fram. En minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget och överenskommelsen pekade ut tre politiska områden för samarbete och samtal.

Sedan beslutade riksdagen om vårbudgeten där det fanns satsningar på fler jobb och stärkt konkurrenskraft, genom ökade offentliga investeringarna i bland annat infrastruktur, näringspolitik och utbildning.

Decemberöverenskommelsen skulle gälla till och med valdagen 2022. Denna överenskommelse höll heller inte de borgerliga partierna, när KDU fick KD att ändra sig som sedan innebar att Moderaterna också gick ifrån överenskommelsen.

Sedan efter att Decemberöverenskommelsen föll och budgeten lades, ökade antalet asylsökande dramatiskt beroende på situationen i världen och det gjordes en överenskommelse mellan regeringen, M, FP, C och KD. 
Men efter bara några veckor beskrev vissa kommuner och Migrationsverket att de inte klarade av situationen på ett bra sätt. Efter detta beslutade regeringen bland annat om att återinföra tillfälliga gränskontroller och id-kontroller.
Vi värnar den internationella asylrätten.

Vårt land är ett litet land som gör en enorm insats och det svenska folket visar stor solidaritet i en svår tid. Ingen kan tveka på Sveriges vilja att ta ansvar för de människor som flyr från krig och konflikt. Vi har under de senaste två månaderna tagit emot åttiotusen asylsökande.
Det är flest asylsökande per capita i hela EU.
Det är en ohållbar situation, för de som söker asyl, för personalen i verksamheten, för alla som måste kunna känna förtroende för samhällsfunktionerna.
Regeringen var tvungen att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande. Den svenska lagstiftningen ska tillfälligt anpassas till minimikrav enligt internationella konventioner och EU-rätten. Det krävs för att få ned antalet personer som söker asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige och i stället få dem att söka sig till andra EU-länder.

Sverige gör och har gjort en enorm insats – nu måste hela EU kliva fram och axla sitt ansvar. 

Nu håller riksdagen på att behandla statens budget för 2016.
Det handlar om utbildningssatsningar, stöd till äldreomsorgen, stöd till bostadsbyggande, sänkt skatt för pensionärer, satsningar på solceller och klimatfinansiering i utvecklingsländer. Regeringen föreslår nu också ökade utgifter med elva miljarder kronor till kommunerna och det civila samhället för att kunna täcka ökade kostnader för att hantera den rådande flyktingsituationen.
Summerar man de tre S-budgetarna är det satsningar på över femtio miljarder för år 2016.
Denna Socialdemokratiska politik kommer att märkas i samhället!

Våra politiska idéer behöver spridas. I den högerdominerade västvärld som vi lever i behöver vi återigen göra det vanliga socialdemokratiska fotarbetet. Ett sätt att göra detta är att ge bort vår tidning Ny Tid i julklapp.
En tidningsprenumeration är en julklapp som varar länge. Varför inte ge en prenumeration till någon familjemedlem eller vän? Eller varför inte låta S-föreningen tacka någon som gjort ett bra jobb under året genom att ge en prenumeration?

Mejla namn och adress till den eller de som ska ha en prenumeration och ditt namn och adress till Johan Flanke. Du kan även ringa på 070-654 65 03.

God Jul och Gott Nytt År!
Önskar Norra Älvsborgs Socialdemokratiska Partidistrikt

Jörgen Hellman
Jörgen Hellman