Norra Älvsborg kongress 2015

Ombudsman Norra Älvsborg Mikael Andersson
Ombudsmannen för Norra Älvsborgs partidistrikt, Mikael Andersson funderar: "hur skall kongressen löpa?" Innan han försvinner ut i logen och svidar om till skjorta och kavaj. 

Men vi tar det väl i tidsordning, med ankomst avprickning av ombud.
Här i vimlet bland många  Leif Håkansson, Carlos Rebelo da Silva.
Inskrivning


Fika och ett snack före kongresstart.
Fika innan mötet börjarSigyn och Lennart Lindbom

Kärt besök för Folkets Hus föreståndaren Jessica Pedersen.
Välkommen till 2015 års Distriktskongress

Musikunderhållningen kollar stämning och elektronik,


under tiden en trappa ner ökar ljudnivån, desto fler deltagare som anländer.


SSU ombudsmannen Norra Älvsborg André Norlén, närmast kameran.

Politikersamtal.
Första gänget på plats, vänersborgare med nyvald AK-ordförande Gunilla Nilsson till vänster.


Ordförande Norra Älvsborg Jörgen Hellman, går igenom stolparna till sitt tal.
Ordförande Norra Älvsborg Jörgen Hellman

AK-ordförande Lilla Edet, Carlos Rebelo da Silvia hälsningsanförande får många skratt från salongen när han plussar alla positiviteter med Lilla Edets kommun.
AK-ordförande Lilla Edet Carlos Rebelo da SilvaDen traditionella underhållningen utfördes av elever vid musikskolan i Lilla Edet,
Ida Dahlgren, Maike Hoffman, Joel Jansson, Johan Åkesson och Mathias Björk.
Ett framförande som gav varma applåder.
Lilla Edets musikskola med Ida Dahlgren, Maike Hoffman, Joel Jansson, Johan Åkesson och Mathias Björk

Sen äntrade Ordförande talarstolen och gav en sumarisk berättelse från året som varit vilket rönte ett flertal skratt och applåder. 
Ordförande Norra Älvsborg Jörgen Hellman

SSUs Norra Älvsborgs Ordförande John Skoglunds apell handlade om nedslitna skolor och att fler lärare med mer tid för undervisning behövs.
Han avslutade med att sticka ut hakan i sitt anförande,  han utmanade partiet genom att säga att SSU till nästa kongress skall dubbla antalet motioner mot vad partiet presterar.John Skoglund SSU Norra Älvsborg

Presidiet bestod av Mikael, Maud Bengtsson och de två ordförandena Sofia Andersson Trollhättan och Leif Håkansson Lilla Edet.
Presidiet: Mikael Andersson, Maud Bengtsson, Sofia Andersson och Leif Håkansson

Först ut av gästtalarna Helén Eliasson (S), Oppositionsråd, gruppledare i regionstyrelsen, Helén är vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet och ledamot i Ägarutskottet.

Helén tog upp vårdcentraler i sitt anförande och berättade att vart tredje besök handlar om pykiska sådana.
- Största frågan, att minska de klyftor där Reinfeldt-Borg skapat begreppet utanförskap, utanförskap ett ord som Helén uttalade sitt ogillande av.

 Helén tog upp medellivslängden som sedan borgarna tog över gör att det nu skiljer fem år mellan låg och höginkomsttagare, detta är inte ok, vi måste skapa jämlik hälsa.

Vi måste i vår politik inom VGR som opposition, beskriva ur fler perspektiv, detta med vad vi anser vara jämlik hälsa och hon tog exempel betydelsen av kollektivtrafik.

Hon avslutade med att referera till Löfvéns uttalande, ”om att minska klyftorna är så viktigt”.Helén Eliasson

Staffan Lindström (S), politisk sekreterare i VGR, drog en del information om den valanalys regiongruppen gjort.
Bland annat ur enkätundersökningen kom det fram att S gjort sämsta regionvalet någonsin och om den ökning sverigedemokraterna haft.
Han berättaden om det svåra att bilda en regionregering, när antalet partier ökar som inte sitter i riksdagen.Staffan Lindström

Jim Aleberg (S) Andre vice ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, om de nya läkemedlen av ”Varan”-typ för hjärtat som kommit och om varför det i södra regionänden är mycket fler förskrivningar (recept) än i den norra regionen.
Som Jim sa, ”det här är inte acceptabelt”, vi har begärt en utredning i frågan.

Denna sidas redaktör tar sig friheten att spekulera: det kan väl vara så att dessa nya läkemedel är dyrare och inte ingår i högkostnadsskyddet.

Om vårdcentraler på landet sa Jim, ett flertal funderar på att lägga ner p g a vårdvalet, menandes att de har för få patienter för att ha en bra lönsamhet.

Info om vårdval: Västra Götalandsregionen införde 2009 en vårdvalsmodell i primärvården - VG Primärvård. Syftet är att stärka patientens ställning och förbättra kvaliteten och tillgängligheten i vården. Vårdvalet innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja någon av de cirka 200 godkända vårdcentralerna som ingår i vårdvalet.Jim Aleberg

Som tack för deras insatser förärades talarna var sina vårliga buketter av Sofia.
Sofia, Jim och Helén


Sen blev det lunch
Lunch

SSUarna: Alex Myllyharju, Filip Westlin, Mustanser Al Tameemi, Jonathan Holmquist
Med härligt varmrökt lax med kokt potatis och örtagårdssås.


Lite möjligt till några minuter frisk luft i den goda solvärmen blev det.


SSUarna var snabba på att haffa dagens huvudgäst,
SSU Norra Älvsborg

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S)
Aida Hadzialic

Än fanns några minuter kvar på lunchen till politiska samtal.


Innan sitt tal fick Aida en del frågor av de närvarande.

Sammanfattning av hennes tal.

Sverige skall gå i en riktning som gör landet solidariskt det är inte stora skattesänkningar.
Den ekonomiska politiken kommer att gynna de som har allra minst, de får allra mest i omfördelningspolitiken, det är nu en tydlig S-reformagenda.

Vår S-minister har sina rötter i det forna krigshärjade Bosnien och kom till Sverige 1992.
Aida berättade om hur hon gjort en resa från flykting till statsråd. ”Vi kom från ett nedbrunnet hem och fick möjligheten i ett svenskt utbildningssystem som är gratis.”

Skolan måste se varje barn, Aida tryckte på att det gäller att stoppa nyliberala projekt.
En skattepolitik som inte bara gynnar Stockholmskommunerna, som under den borgerliga regeringstiden, utan hela landet.När borgarna styrde gick produktiviteten ned, påpekade hon.

Varje reform skall finansieras krona för krona: skola, välfärd, jobb hit skall resurserna gå, istället för de nyliberala budgetar som Borg gjort senaste åtta åren, säger Aida.

Sveriges utveckling stavas skolutveckling, menade Aida och refererade till skolutvecklare som på ett möte i Kanada hade frågat henne vad som hänt i Sverige och vad de skulle göra för att undvika att bli som Sverige, som rasat i alla undersökningar på skolans område.

Hon avslutade med att säga, vi måste satsa på de yngsta barnen och fokus måste lyfta lärarna. Idag har lärarna blivit mer administratörer än lärare, fokus måste bli en kraftsamling på utbildning.

Japan, Norge, Danmark, Finland och än fler länder har gjort nationella samlingar därför föreslår vi en skolkommission. När den sortens samling sker så kan skutan vändas.
Kunskapslyftet på 90-talet var exempelvis det som lyfte KomVux och som gjorde att Sverige kunde ställa om vid krisen då.

Vår egen politik måste utvecklas och göra den till partiets, ett folkrörelsearbete som bryr sig om. 

Det gäller att,
- höja attraktiviteten på utbildningar, -sjösätta heltid och kunskapslyft på bristyrken, avslutade Aida.


Efter talet blev det tid til att ställa frågor, här SSUaren Simon Olofsson från Åmål.
Simon Olofsson

Till hjälp att hålla samtalet var riksdagsledamoten Maria Andersson Willner och son.
Maria Andersson Willner med son

Nedan ett potpurri bilder, ser du nån du känner?Även de båda ordföranden avtackades för väl förättat värv med en bukett blommor. Sofia Andersson

Sofia Andersson och Leif Håkansson
Leif Håkansson

En till som avtackades av Jörgen Hellman var förre riksdagsledamoten Christina Oskarsson, där ett bildspel över åren  som ledamot av Sveriges parlament och Christinas ord på vår väg framåt, gav tillfälle till stora smilband och glada skratt.
Christina Oskarsson

Så avslutades distriktkongressen med att traditionsmässigt påbjuda unison sång av Internationalen.
Internationalen åt alla lycka bär...

Mikael på väg hem efter avslutad kongress kan kort sammanfatta dagen så: 
bra stämning, harmonisk tillställning, riktigt bra årgång, säger ombudsmannen, som i sin roll är kittet mellan de tretton arbetarkommunerna  som ingår i Norra Älvsborg.
Mikael Andersson

Leif Höglund Text och Foto