Palmedagen 2016

30 år efter mordet på Palme, för nionde året, så bjuder arbetarrörelsen in till en dag i Olof Palmes anda på Folkets Hus i Vänersborg. Ett idéseminarium på årsdagen av mordet på Sveriges statsminister.
Årets tema, mod, under parollen -
Palmeaffisch 2016 det skulle komma att handla om flykt, svält, mottagande och migration.
Eftermiddagen inleddes med härlig sång av Helena och Sara Olsson,Helena och Sara Johansson
följt av diktläsning av Lasse Wandel
Lasse Wandel diktläsning

Mussa Selim hälsade välkommen med orden att denna dag tillägnas till eftertanke och omtanke.
Eftertanke till hur världen och samhället ser ut. Omtanke till de som kämpar i en orolig värld för sin och andras överlevnad.
Mussa Selim
Nog är det så att Olof Palmes tankar behövs mer än någonsin, inledde Mussa och om som han sa, grabben som kom från överklassen och aktivt valde att engagera sig i Socialdemokratiska arbetarpartiet.
Hans arbete för jämlikhet, solidaritet och fred var unik på sitt sett. Han var en sann internationalist med obegränsad solidaritet för de svaga staterna i världen. Hans orädsla mot de stora förtryckarna var enorm.
Det engagerar och inspirerar många att inte vika sig för överheten, så även för mig säger Mussa och avslutade hälsningsanförandet med att säga, den stora kampen för avvecklandet av apartheid gjorde honom till hjälte inte minst för de svarta i Sydafrika.

Om Mussas egen resa är starkt präglad av förtryck och ofrihet, eller vad säger du om denna bit europeisk nutidshistoria, när det gäller hans familj och deras bakgrund som turkiska muslimer i Bulgarien där de blev utskickade ur landet strax innan kommunismen föll.
Under den värsta period som började 1985 när regimen tvångsbytte deras namn till bulgariska, de förbjöds att tala turkiska samt utöva sin religion.
Mussas pappa tillsammans med övriga män i byn blev arresterade och bortförda till arbetsläger. När de kom tillbaka två månader senare var de utmärglade, fysiskt och psykiskt nedbrutna, berättar Mussa, som avslutar med att säga, illdåden pågick mot turkbulgarer fram till 1989 då de blev sparkade ut ur landet. 
Mussa som idag vuxit upp i Trollhättan och nu vidareutbildar sig till distriktsköterska och på fritiden jobbar politiskt som fullmäktigeledamot både i Trollhättan och i regionen.

John Skoglund från Alingsås
John Skoglund Alingsås är ungdomsförbundet SSUs ordförande i distriktet och han inledde sitt tal genom att säga,
 -att med avsky och förskräckelse följer vi medias rapportering framför tv-apparaten om hur människor förföljs, minoriteter förtrycks, folkgrupper står väpnade mot varandra.  Hur vanliga människor i världen faller offer för stormakters och krigsherrarnas maktkamper och förloras till meningslöst våld.

Men hur många av oss som i vardagslivet vågar ta kontakt med grannen två trappor ner, med ett namn som är svårt att uttala och ett uttal som är lite svårt att förstå?  Svaret är att det är alldeles för få.

John tog upp främlingsfientligheten genom att säga, det vi ser är framförallt ett symptom på hopplöshet och uppgivenhet. Hopplöshet inför det gemensamma samhällsbygget som man tycker har stannat av, ja till och med backat. Uppgivenhet bland människor som känner sig övergivna av de politiker som gömmer sig bakom svåra formuleringar och har dålig förankring i vardagen.

Det är för dessa människor, för de nyanlända och för hela landets skull, som det är upp till oss att visa var samhällskonflikterna verkligen ligger.

John fortsatte om högerns skuld, att de har lyckats formulera problembilden, sätta agendan och ta över debatten. Med förslag på marknadshyror, sänkta ingångslöner för unga och invandrare och indragen rätt till välfärd för nyanlända öppnar man upp för parallella samhällen och ställer grupper mot grupper.

Samtidigt vill högern öka klyftorna genom att skapa ett A och B lag i den svenska välfärden. Även detta är ett tydligt avsteg från den svenska modellen som är generell och även här ett försök att öka motsättningarna i samhället och ställa arbetare mot varandra.
John Skoglund Alingsås i Vänersborgs Folkets Hus 28 februari 2016
Vår linje bör även här vara att gör man sin plikt här i Sverige så ska man också kunna utkräva sin rätt.

Om borgerlighetens lönesänkardebatt sa han, lönerna ska sättas av arbetsmarknadens parter och där råder det fackliga löftet om att inte gå ner i lön under sin arbetskamrat, då det i slutändan drar ner villkoren för alla.
Med en grön nyindustrialisering, våra nya språkkunskaper och handelspartners i väst såväl som i öst ska den svenska exporten växa sig stark igen.
Med bristyrkesutbildningar ska unga och nyanlända ta över efter de gamla som slitit för att bygga landet och bli en ny arbetande och välmående generation.
Med investeringar i människor och framtiden kan vi med Stefan Löfvens ord undvika högerns paroll om att sänka människors pris och istället ge alla möjligheten att höja sitt värde.

John sammanfattade, vi är framtidspartiet och då duger det inte att backa tillbaka och gömma sig i nostalgiska minnen. Vi måste lyfta blicken och ta oss an de utmaningar vi ser med nya idéer och förnyad kraft.
Internationalismen och solidariteten får inte bara vara en känsla på distans, en tanke där vi sitter hemma i soffan. Den måste få utrymme i vardagen och i den praktiska politiken.
Löser vi de problem människor upplever i vardagslivet, återupprättar vi den sociala tilliten och tron på det gemensamma så knäcker vi inte bara högern utan tvättar också bort den tidlösa skit som kallas rasism.

Så hedrar vi bäst Palmes minne, avslutade SSU ordföranden.

Från S-studenter kom ordförande Roshan Yigit han inledde med att säga, Olof Palme såg tidigt hur beroendet och kontakten över gränserna ökade och hur utvecklingen förde människor närmare varandra.
Detta skulle enligt Palme leda till både stimulans och svårigheter. Invandrarna skulle ta med sig världen och vi skulle i sin tur söka oss ut i en större gemenskap.
Roshan Yigit, Palmedagen 28 feb. 2016 Vänersborg Folkets Hus
Enda vägen framåt var att lära oss att leva tillsammans med andra. Palme betraktade byggandet av murar som isolation och tillbakagång.

Idag råder den värsta flyktingssituationen sedan andra världskriget. Även om detta till stor del beror på ett världssamfund som varit oförmögen att stoppa krig och konflikter så är det också viktigare än någonsin att världens rika och stabila länder gör sina insatser för att hjälpa flyktingar.
Det behövs ett aktivt arbete för att få fler länder att ta del av detta globala ansvar för mänskligheten och arbetet för att upprätta gemensamma metoder för att hantera flyktingsituationen inom EU och fortsatte,
det behövs att fler länder tar ett större ansvar och det krävs att flyktingar kan söka skydd utan att riskera de farliga vägarna via Medelhavet.
Vi behöver också fortsätta vår aktiva politik för att få olika parter i konflikter att komma samman för att förhandla.
Här har utrikesministern Margot Wallström visat tydlighet när det gäller Turkiet genom att uppmana turkar och kurder att återgå till de avbrutna fredssamtalen.

Den socialdemokratiska idén är antirasistisk i sitt väsen, den gör ingen åtskillnad mellan människa och människa.
Alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter i vårt samhälle enligt devisen, gör din plikt och kräv din rätt.
Detta är vad den svenska modellen handlar om. Rasismen bygger på okunnighet och därför förordade Palme att vi skulle göra vad vi kan för att lära känna varandra, avslutade Roshan sitt anförande.

Som avslutande talare förre riksdagsmannen Arne Kjörnsberg som inledningsvis, som liksom tidigare talare, sa att han var mycket hedrad av att få komma till Vänersborg och tala denna dag.

Om Arne: han var riksdagsman åren 1985-2006 och 1998-2006 var han finansutskottets ordförande. Arne som är född och uppväxt i Borås, där han hade sitt första politiska uppdrag 1966 i taxeringsnämnden. Men koppling har han till Vänersborg då hans farmor var härifrån.
Arne Kjörnsberg Palmedagen 28 feb. 2016 i Vänersborg Folkets Hus
Arne inledde med att gräva djupt i historien, då han bland annat frågade retoriskt, vem lärde oss i Borås att färga tyg, det var tyskarna på 1600-talet och fortsatte, vi har tagit emot flyktingar från Ungern i samband med den krisen 1956, från Grekland efter militärkuppen 1967 och från Chile efter generalen Pinochets militärkupp 1973. Gick det då, så går det nu var Arnes mycket bestämda åsikt.

Han påminde om vad Palme sagt: - Vi måste bekämpa rasismen, i  rasismen kan vi se oro, fruktan för sociala villkor, där låga löner medverkar.

Vår uppgift är därför, framhöll Arne, att med regeringsmakten arbeta för full sysselsättning, det finns inget viktigare än att bidra till allas bästa.

Minska klyftorna, av alla skäl för att, här stannade Arne upp och på ett sidospår sa, att i de grekiska stadsstaterna och via de franska och amerikanska revolutionerna är det en punkt som sticker ut – allas lika värde.

Som Palme ofta uttryckte det, det finns inte dina eller mina barn, utan våra.
Arne fortsatte med, flyktströmmen medför en hel del kulturkrockar. Språket är något av en nyckel för att bokstavligen förstå varandra.
Svenska ger tvåspråkighet för flyktingar och öppnar ögonen för de svårigheter som uppstår och inte sopas under mattan.

Möter vi främlingsfientlighet skall vi räta på ryggen och visa att vi tar avstånd.
Som Arne enkelt sa, den vi känner, har vi inga rasistiska åsikter om.

Till avslut sa Arne, det finns inget vackrare ord än, solidaritet. Våra partiledare från Erlander, via Palme, Carlsson, Persson, Sahlin, Juholt och nu Löfven har alltid talat om, alla människors lika värde, det finns inget större.

På detta blev det kaffepaus och en stunds mingel
Kaffepaus Palmedagen 2016
följt av,
en diskussion om mod med Nils Söderqvist som samtalsledare, där Nisse inledde med att säga, var finns budbärarna idag och vi måste hitta kraften, och lade till, den kan vi få, från bland annat Olof Palme.

Några korta personliga reflexioner från idédiskussionen, som följde, får avsluta:
Samtal Palmedagen 2016 Vänersborg Folkets Hus
Nils Söderqvist: Modet, modet att våga, har jag burit med mig från Olof Palme.
Christin Slättmyr, kvinnornas ordförande: Ut i samhället och tala om solidaritet och jämlikhet.
John Skoglund: Hitta säkerheten i sig själv, SAP verkar vilset, vi måste måla upp bilder, det är idag för mycket taktik och beslut som är kortsiktiga.
Roshan Yigit: kopplat till Palmes mod, har funnits fram till hösten 2015, besvikelse för mig att vi vände retoriken i grund och botten.
Arne Kjörnsberg: alldeles för mycket jag, jag, jag, Olof Palme sa alltid – vi socialdemokrater.
Varför lånar vi inte pengar för att bygga järnvägar, boastäder, kunde vi på 1960 talet under tio år bygga en miljon lägenheter i samarbete med kapitalet på våra S – villkor.


Leif Höglund Text och foto