Utveckling med framtid

Mussa Selim och Robin Mashallah är två av våra utvecklingsledare här i Norra Älvsborg för socialdemokraterna.
De inbjuder förtroendevalda socialdemokrater på lokal- och regional nivådig till fyra utbildningstillfällen.
Robin Mashalla och Mussa Selim

Det handlar om framtidens jobb och välfärd, grön omställning, global samverkan och den nya världen.

Fyra utbildnings tillfällen med den övergripande rubriken Den nya världen som du kan medverka i, är den 9 april, då handlar det om framtidens jobb och välfärd, de andra datumen är 28 maj om grön omställning(INSTÄLLT), 17 september, global samverkan samt 12-13 november en sammanfattande del med tidigare genomgångna områden, samtliga tillfällen på Swania i Trollhättan.

Nyfiken?, ring Robin 072-742 99 60 eller Mussa 073-657 80 94 för att få veta mer.
Anmäl dig via länken för anmälan.

Socialdemokraterna måste ständigt utvecklas för att vara en stark och aktiv folkrörelse.

Under de kommande åren ska vi öka takten och ta avgörande steg i arbetet med att utveckla vårt parti, dessa fyra tillfällen är en början på hur vi är Framtidspartiet i praktiken vill jobba. Det handlar om hur vi värvar och engagerar nya medlemmar, hur vi bedriver en framtidsinriktad väljardialog och engagerar fler i den lokala politikutvecklingen.

Så här ser det preliminära programmet ut den 9 april:

09.30-10.00    Fika

10.00-12.00    Hur kan vi utveckla välfärd och arbetsliv i en tid av snabbt teknisk utveckling 

                         och ökad migration?

                         Föreläsare: Anders Nilsson (S), författare Arbetarrörelsens Tankesmedja

12.00-13.00    Lunch

13.00-14.00   Innovationer och samverkan i Västsverige

                         Föreläsare: Martin Wärnblom, VD Innovatum Science Park

14.00-15.00   Tillväxt och utveckling i Västra Götalandsregionen

                        Föreläsare: Tomas Ekberg, chefsanalytiker Västra Götalandsregionen

15.00-15.30    Fika

15.30-16.00    Socialdemokratisk regionpolitik

                        Föreläsare: Aylin Fazelian (S), regionfullmäktigeledamot Västra 

                        Götalandsregionen

16.00-17.00    Workshop: Framtidspartiet i praktiken

                        Föreläsare: Robin Mashallah (S), utvecklingsledare

Taggar: