Vårt parti

Norra Älvsborgs partidistrikt omfattar 13 arbetarekommuner från Åmål i norr till Ale
i söder. Mellan distriktskongresserna som är partidistiktets årsmöte, leder distriktsstyrelsen verksamheten.

Distriktsstyrelsen består av 16 ledamöter och 16 ersättare, ordförande heter Jörgen Hellman.
Partidistriktet har sin expedition på Kungsgatan 41 i Trollhättan.

Socialdemokraterna har i vår valkrets som heter Västra Götaland Norra 4 mandat i riksdagen och 9 mandat i regionfullmäktige.

Kongress 2015 i Västerås 29-31 maj