Åmåls Arbetarkommun årsmöte 2016

Mötet den 17 mars inleddes med en berättelse om Åmåls Plantage, i stadens centrum, och dess uppkomst i samband med branden 1846.
Gustav Wennberg berättade och visade bilder, både ritningar och fotografier från förr.
Gustav Wennberg
 Han berättande om forna stadsplaner och Plantaget i synnerhet,  och om stadsbranden 1846.
Där trettioen gårdar brann ner och en tredjedel av stadens befolkning på ettusenfemhundra innevånare blev hemlösa, övriga befolkningen  kunde ta om hand om dessa. 
En poäng med detta har Gustav, när han retoriskt sa, -kunde vi då, så kan vi nu ta hand om de flyktingar som kommer.

Barbro Axelsson - Gunnar Kvamme
Gunnar Kvamme satt årsmötesordförande och sekreterare Barbro Axelsson när förhandlingen inleddes.

Maud Bengtsson Na Älvsborgs partidistrikt
Närvarande gäst Maud Bengtsson från partidistriktet, informerade om hur de nya partidistrikten kommer se ut, då de anpassar sig till de nya valdistrikt som genomförs vid nästa ordinarie riksdagsval.

Ett årsmöte som rullade på, där vi kan notera att inga förslag väckts enligt stadgarna.

Efter åtta eller som han sa kanske det är tio år, avtackades arbetarekommunens ordförande Mikael Norén.
Mikael Norén avgående arbetarkommunordförande Åmål 2016
Mikael sa att det varit mycket roliga och inspirerande år samt tillade, jag kommer att vara kvar i organisationen.
På frågan om varför han nu stiger av berättade Mikael att privatlivet och jobbet som campingvärd nu skall få mer av honom.

Tillträdande ordförande med acklamation, kommunalrådet Michael Karlsson, som med ett hjärtligt handslag tog över ordförandeskapet.
Michael Karlsson tillträdande AK ordförande Åmål 2016 tackar avgående.
Övriga namn som tillkom i styrelsen efter val var, kassör Göran Karlsson, studieansvarig Cecilia Gustavsson, senioransvarig Rune Holmström, beslut togs att som tidigare inte ha några ersättare i styrelsen utan alla är ordinarie, i en intakt styrelse.

Mötet avslutades med fika och en varm macka i fredligt samspråk medlemmar emellan, i Åmåls Hemvärnsgård denna torsdagskväll.
Leif Höglund Text och foto

Taggar: