Bucht landade i Dalsland

Landsbygdsministerns besök i Dalsland 27 maj 2015

Steneby skola

En härligt försomrig dag i Steneby skola, Dals Långed, i Bengtsfors kommun.
Sven-Erik Bucht
S-E började dagen med att träffa en del politiska företrädare där han tog chansen att säga, vi har aldrig haft en sammanhållen lantbrukspolitik. Nu har vi 36,1 miljarder till bland annat de gröna näringarna, bredband 3,25 miljarder det senare lika viktigt om inte viktigare än elektrifieringen av landsbygden.
Sverige har lägst försörjningsgrad av livsmedel i hela EU, det måste förbättras.
70% av Sverige är täckt med skog. Ta fram nya skogsprodukter, biodiesel, kompositer, nationellt kan här finnas 25 000 jobb. Växande skog är jättebra för miljön, en klimatförändrare.

Som avslutning i sitt korta anförande sa han, jätteviktigt att hålla ihop hela landet, menandes både landsbygd och storstad .

Kommunalrådet i Bengtsson Per Eriksson (S) i den frågestund som kom, undrandes hur göra för att få små järnvägar att få finnas kvar.

S-E, under de 7-8 månader vi varit i regeringsställning har vi lagt förslag på 1,24 miljarder till infrastrukturen och där ingår järnväg, det blev nedröstat i riksdagen.

En centerpartist ställde frågan om mjölkbönder och de problem dessa stälts inför speciellt senaste tiden.
Till detta sa Sven-Erik att vi tar fram en kreditgaranti på 500 miljoner kronor till de 800 mjölkbönder som har det svårast.

En annan fråga var, jätteviktigt för de små landsbygdskommunerna att vi har en solidarisk politik, skatteutjämningsbidragen har varit viktiga och är viktiga.

S-E, skall vi hålla ihop landet måste både vi ha en solidarisk politik.

Rektor Jim Kaller berättade att 85% av eleverna får arbete direkt efter examen att Steneby har ett samarbete med Göteborgs universitet om Bachelors examen.

Förklaring:, Kandidatexamen är en generell examen på högskolenivå, ofta motsvarande engelsk Bachelor's degree, som enligt den europeiska Bolognamodellen omfattar tre års heltidsstudier på grundnivå.
Kandidatexamen krävs enligt denna modell för studier på avancerad nivå till magister- och masterexamen. Denna kandidatexamen skall inte förväxlas med de tidigare kandidatexamina med samma namn som motsvaras av nutida magisterexamen.

Designad lampskärm
En av eleverna berättade om varför just hon bosatt sig i Bengtsfors var att här fanns bostad, miljö och nära till affär.

Därefter blev det lunch (köttbullar och potatismos) i Steneby skolans matsal tillsammans med företrädare för företaget Rexcell som finns i Dals Långed och tillverkar pappersprodukter.

De anser att kunnig och kompetent arbetskraft, där kan vi konkurera med världen.

Vad har herrarna i blicken?

En tågresa med DVVJ, De Vackra Vyernas Järnväg, mot Melleruds kommun, för vidare färd till familjeföretaget JOAB som bland annat i det lilla samhället Dals Rostock tillverkar lastväxlare till lastbilar.
Rälsbuss modern

Ankomsttid DVVJ i Mellerud

VD är sonen till grundaren, Peter Olsson, en person som likt Sven-Erik är engagerad för sin sak.
Samspråk med händer 

Peter berättade att koncernen har totalt 220 anställda, huvudkontoret finns i Göteborg. Han tog också chansen att berätta att företaget har sänkt sina miljöutsläpp med 83% och att de övergått till vattenbaserade färger, det senare menade han var inget som man ekonomiskt kan få åter.

Styrelseordförande Bertil Larsson tryckte på, att vi måste vara bäst i världen för att överleva.
Företaget exporterar till ett flertal länder både i Europa och Asien.

Dagens avslutande besök för vår landsbygdsminister var Sunnanå hamn, där S-kommunalrådet Tommy W Johansson samlat bland annat personer i ledande ställning, Lantmännens Riksförbund med tidningen Land, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, samt den nye polischefen för Dalsland Peter Torstensson.

Om vi tar den som var sist ut först, polismyndigheten, så hade han en intressant kommentar, rekrytering av poliser till Dalsland är svårt, att få dem att bosätta sig här och jobba här, jag får låna poliser från Göteborg.
Men nu till den förste som var en av två tillstötande socialdemokrater från regionen, Alex Bergström som av ministern inte ber om mer pengar, utan stöd som ser landsbygdens fördelar.

För Lantmännen var det Anders som driver en gård i Mellerud, som sa att vi behöver stabila regler och att jordbruksstöden inte är lätt att förklara hur de fungerar.

Arbetsförmedlingens Göran, max en timme för sökande att ta sig till en arbetsförmedling. Han önskar sig också en fortsättning på dubbelspåret från Vänersborg till Karlstad.
Bättre och nytt samarbete med kommuner, vår ambition är att verka lokalt.

S-E, marknaden löser inte dess problem så politiken får inte abdikera. här.

Det blev många frågor som Sven-Erik Bucht fick lyssna till och ta med sig hem till ministertaburetten.Kommunalråd i Dalsland
Nog blev väl de tre kommunalråden nöjda med sitt ministerbesök, från vänster Per Eriksson, Bengtsfors, Mikael Karlsson, Åmål, Sven-Erik Bucht och Tommy W Johansson, Mellerud, samtliga kommunalråd företräder socialdemokratin.
Lyssnande minister
Så mycket kan jag säga efter denna dag, vi har verkligen blivit lyckligt lottade med en landsbygdsminister som kan lyssna och ställa bra frågor, säger
Leif Höglund Text och foto