Medlemsavgift 2015 och 2016

Medlemsaviseringen för 2016 års medlemsavgift kommer under oktober. 

Påminnelse skickas i december och februari. 
Mer om kongressbesluten som ligger till grund för nyordningen kan du läsa om här.

Påminnelse för 2015
Under oktober skickas även en påminnelse ut till de medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2015.
DU erbjuds att bli medlem för kommande år om DU nu betalar medlemsavgiften.

Medlemsavgiften för S-kvinnor

S-kvinnors medlemsavgift för åren 2016 och 2017 är 100 kronor till förbundet.

Det är därmed en oförändrad avgift. Både huvudmedlem och extra medlem betalar förbundsavgiften på 100 kr. 
Distriktsavgiften beslutas av distriktet och klubbavgiften beslutas av klubben själv.