Medlemsutbildning

Det här önskar vi dela med oss till dig. 

Att öka dina  kunskaper om politik, framtidspartiet, ideologi och historia.

Vi vill också att deltagarna ska få mer kunskaper om hur man på olika sätt kan engagera sig och göra insatser i organisationen som leder till samhällsförändring. En utbildning där du träffar politiker och får delta i samtal och ställa frågor.
 

Det är en styrka att vara många, socialdemokraterna är Sveriges största politiska parti.
Med gemensamma krafter bygger vi ett Sverige med värderingar grundat på solidaritet och jämlikhet.

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Medlemmar som valt att delta i medlemsutbildningen ska få grundläggande kunskaper och ökad förståelse och insikt i Socialdemokraternas historia, värderingar och organisation, samt folkrörelsens betydelse som samhällsförändrande kraft.

Tillsammans med dig önskar ett hundratjugosexårigt parti i ständig utveckling, din hjälp i vår utveckling av Sverige tillsammans för frihetens, solidaritetens och jämlikhetens skull. 

Här kan du läsa mer om studier hos socialdemokraterna.

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-11 08:36