Jörgen Hellman

Jörgen Hellman är född 1963 och uppväxt i Lilla Edet.
Jag har varit riksdagsledamot sedan 2006 och sitter i Finansutskottet i riksdagen. Därmed ser jag på nära håll betydelsen av hur de centrala besluten påverkar lokalt. Tidigare var jag kommunalråd i Lilla Edets kommun i 11 år och jag brinner verkligen för de kommunala och regionala frågorna. Servicen, omsorgen, utbildningen och tjänsterna som kommunerna och regionen driver är verkligen grunden i den offentliga sektorn och mycket viktiga för invånarna.

Mitt politiska engagemang väcktes när jag såg problemen och effekterna i Lilla Edet när arbetslösheten och utslagningen ökade i samband med att bruken och varvet minskade personal på 1980-talet. En offensiv arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitik gör verkligen skillnad i samhället.

Som ordförande i Norra Älvsborgs Socialdemokratiska Partidistriktet får jag vara med och utveckla folkrörelsen Socialdemokraterna och vara med i vårt politiska förändringsarbete. Det är fantastiskt roligt och spännande.

Som jag ser det så är Socialdemokratins mål att klyftorna i samhället skall minska. Arbetslösheten måste bekämpas för att arbetslöshet vidgar klyftorna. Vårt mål är att antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så att Sverige når lägst arbetslöshet i EU 2020. Det måste skapas ett rättvisare skattesystem, löneskillnaden mellan kvinnor och män är oacceptabel, vi måste minska lönegapet.

Den etniska diskrimineringen och diskrimineringen av människor med funktionsnedsättning i arbetslivet ska bekämpas. Den svenska modellen är mer relevant än någonsin. Genom att dela på riskerna kan vi med en vettig A-kassa och socialförsäkringssystem tillsammans skapa trygghet. För att minska klyftorna och ge barnen likvärdiga chanser så måste vi satsa på framtidsreformer för förskola, skola, kultur och fritid. Vinstjakten inom det svenska skolsystemet måste stoppas. Genom investeringar i jobb och välfärd kan hälsoklyftorna minskas och kan slutas inom en generation

 Så vill vi Socialdemokrater skapa ett bättre Sverige. För alla.

jorgen.hellman@riksdagen.se