Maria Andersson Willner

Maria Andersson Willner
två-barnsmamma, gift och bor i det lilla samhället Vårgårda.

Jämlikhet och solidaritet är viktigt för mig, vi kommer alla att vara både starka och svaga genom livet och jag tycker vi har ett ansvar att ta hand om varandra. Tror på möjligheten att med politik förändra verkligheten. Blev politiskt aktiv efter valet 2006, då i kommunpolitiken först i Alingsås sedan i Vårgårda. Sedan 2010 är jag sitter jag i Regionfullmäktige och är ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg.

Har en fil.kand. i ekonomisk historia från Göteborgs universitet. Mitt specialintresse är arbetsmarknaden i ett europeiskt perspektiv. Dock kände jag efter valet 2010 att det var lärare jag vill jobba som, och läser nu till lärare i samhällskunskap och svenska för åk 7-9.
Älskar att fika och läsa böcker, det gör jag så ofta jag kan. Borde kombinera detta med att knyta på joggingskorna lite oftare - balansen kunde bli bättre mellan kakor och kondition! =)

 Varför Arbetarepartiet Socialdemokraterna?

Idag dras Sverige isär och klyftorna ökar. Socialdemokratins viktigaste uppgift under mandatperioden är att fortsätta kämpa för ett jämlikt samhälle.

Den borgerliga regeringen har sedan 2006 sänkt skatterna med svindlande 140 miljarder. I den moderatledda regeringens budget för 2014 satsas 20 gånger så mycket pengar på ofinansierade skattesänkningar som på skolan.
Socialdemokraterna vill se en mer rättvis skattepolitik, en skattepolitik som bygger på jämlikhet och där våra gemensamma medel används klokt för jobb, skola och välfärd – för alla.

En politisk hjärtefråga för mig är skolan.
Alla barns framtid vilar tungt på att vi har en bra skola som ger verktyg för framtiden och förutsättningar att växa som människa. För barn är skolan både nutid och framtid, därför måste vi se till att skolan håller hög kvalitet, att barnen känner sig trygga, sedda och får studiero – då kan barnen också få med sig kunskaper som krävs för att fortsätta in i vuxenlivet som fria individer.
Vi vill se fler speciallärare och tidigare insatser för de som behöver extra stöd istället för fler prov och tidigare betyg.
Vi vill se färre barn i de lägre åldrarna – det gynnar både dem som halkat efter och de som vill springa före.
Skolan ska vara jämlik, och därför vill vi också satsa mer på de skolor som har större behov. Alla barn ska ha samma möjligheter till en bra start i livet.

Barns rätt till kunskap och en bra utbildning, oavsett bakgrund och föräldrarnas plånbok, är viktigare än skattesänkningar och privatiseringar.