Paula Holmqvist

Paula Holmqvist

Paula är ordinarie ledamot i försvarsutskottet, ersättare i Arbetsmarknadsutskottet och Socialförsäkringsutskottet i Riksdagen.
Hon är undersköterska och har jobbat inom vården sedan 1983. Paula Holmqvist bor utanför Ed med sin familj.

"Det lokala engagemanget för landets försvar är oerhört viktigt.
Hemvärnet och de övriga Frivilliga försvarsorganisationerna spelar mycket viktiga roller för det civila försvaret. Förstås när det gäller försvaret, men också i att hålla samman landet och få folk att känna ansvar"

Paula Holmqvist kommer närmast från olika förtroendeposter inom fackförbundet Kommunal.
"Jag har alltid brunnit för frågor som rättvisa, solidaritet, jämställdhet, alla människors lika värde och demokrati.
Jag vill vara med och återskapa ett starkt och solidariskt välfärdssamhälle".

Om politiken