Om politiken

Det är viktigt att sätta jobben först för att vi ska klara ekonomin och kvaliteten i vården, skolan och omsorgen.

Därför är full sysselsättning ett övergripande mål inom välfärdspolitiken. Vår välfärd bygger på att alla som kan arbeta också gör det.
Jag tror på ett samhälle där vi alla är med och bidrar till välfärden genom att den ska vara skattefinansierad. Vi behöver ett samhälle som alla kan lita på i vilken situation man än befinner sig i. Ett solidariskt samhälle där som bygger på ”åt var och en efter behov och från var och en efter förmåga”.
Vi behöver också vara med och bidra till ett bättre samhälle för alla när det gäller välfärden, miljön, invandringspolitiken, socialförsäkringssystemen, bostadspolitiken mm.
När det gäller välfärden så behövs mer resurser, högre bemanning och att vi politiker tar ansvar för att alla ska ha en arbetsmiljö värd namnet och då gäller det både vuxna och barns arbetsplatser. Mår personalen bra så mår kunderna bra.
Det är också viktigt att kommunerna tar ansvar för att erbjuda barnomsorg alla tider på dygnet, då det är många som även måste jobba kvällar, nätter och helger.
Sedan har vi problemet i samhället när det gäller rätt till heltid som är en stor jämställdhetsfråga. Vi behöver också åstadkomma förbättringar kring synen på anställningsformer, då det finns på tok för många visstidsanställda idag. Dessa problem berör till stor del kvinnor och många ungdomar (både kvinnor och män).

Vi behöver förstärka socialförsäkringssystemen så att man kan leva ett drägligt liv även om man är arbetslös eller sjukskriven.

Jag har en stark tro på alla människors lika värde. Alla ska behandlas med respekt när det gäller alla frågor i vårt samhälle. Män och kvinnor ska behandlas lika och ha samma förutsättningar i arbetslivet. Vi kan överhuvudtaget inte ställa grupper mot varandra. Vi ser starka krafter när det gäller främlingsfientlighet och detta måste vi också ta krafttag kring.

Under de åtta år som alliansen har raserat välfärden och gjort att många har tappat tron på politiken så har vi ett stort ansvar för framtiden. Jag tror att det kan ta tid att åstadkomma de förändringar vi behöver göra för att bygga upp det som alliansen har raserat. Men vi har en vilja att åstadkomma de förbättringar som behöver göras för att alla ska kunna leva i ett samhälle som ser alla oavsett vem du är!!!!

Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.