Peter Johnsson

Peter Johnsson

Peter Johnsson är riksdagsledamot för Västra Götalands läns norra sedan 2002.
Han sitter i kulturutskottet, med huvudansvar för idrotts- och spelfrågor.
Peter är också ledamot i Nordiska rådets svenska delegation.

-Det är fantastiskt roligt att få vara med och stötta nordiska kulturprojekt. Det nordiska kontaktnätet och samarbetet, som är en förebild för samarbete mellan länder, är mycket stimulerande, säger Peter Johnsson. 

Han har varit med om att ta fram ett förslag på en ny reglering av den svenska spelmarknaden.

Peter Johnsson har tidigare varit ordförande i Trollhättans arbetarekommun och har länge varit med i arbetet med att utveckla det socialdemokratiska partiet både lokalt och regionalt.

Peter Johnsson är uppvuxen i Tingvallas arbetarkvarter i Trollhättan. Hans politiska engagemang startade som fackligt aktiv på Volvo Aero Corporation, där han arbetade som plåtslagare. Han blev förtroendevald som skydds- och arbetsplatsombud 1987.

peter.johnsson@riksdagen.se

Mer om Peter