Om politiken

Socialdemokratins viktigaste uppgift är att fortsätta kämpa för ett jämlikt samhälle. Idag dras Sverige isär och klyftorna ökar, att vända den utvecklingen är Socialdemokraternas viktigaste uppgift under nästa mandatperiod. Sverige behöver en Stefan Löfven-ledd regering!

Valet 2014 stod mellan fortsatta skattesänkningar eller investeringar i jobben, skolan och välfärden. Vi socialdemokrater anser att skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd fördelas efter behov. Skatter behövs för att kunna finansiera det vi tillsammans har nytta av. Sverige har stora behov av investeringar i järnvägar, tunnelbana, vägar, utbildning och forskning. Den nuvarande regeringen har sedan år 2006 sänkt skatterna med svindlande 130 miljarder.

I den moderatledda regeringens budget för år 2014 satsas 20 gånger så mycket pengar på ofinansierade skattesänkningar som på skolan. Socialdemokraterna vill se en mer rättvis skattepolitik, en skattepolitik som bygger på jämlikhet och där våra gemensamma medel används klokt för jobb, skola och välfärd – för alla.

En politisk hjärtefråga är skolan. Alla barns framtid vilar tungt på att vi har en bra skola som ger verktyg för framtiden och förutsättningar att växa som människa. För barn är skolan både nutid och framtid, därför måste vi se till att skolan håller hög kvalite, att barnen känner sig trygga, sedda och får studiero – då kan barnen också få med sig kunskaper som krävs för att fortsätta in i vuxenlivet som fria individer. Vi vill se fler speciallärare och tidigare insatser för de som behöver extra stöd istället för fler prov och tidigare betyg. Vi vill se färre barn i de lägre åldrarna – det gynnar både dem som halkat efter och de som vill springa före. Skolan ska vara jämlik, och därför vill vi också satsa mer på de skolor som har större behov. Alla barn ska ha samma möjligheter till en bra start i livet. Barns rätt till kunskap och en bra utbildning, oavsett bakgrund och föräldrarnas plånbok, är viktigare än skattesänkningar och privatiseringar.

Nu jobbar vi för en regering ledd av Stefan Löfven och för ett jämlikt Sverige.