Infrastrukturminister besök

12 februari kommer Anna Johansson till Alingsås och Trollhättan
Infrastrukturminister Anna Johansson
I Alingsås kommer Anna att träffa styrelse och tjänstemän för Göteborgsregionens kommunalförbund.
Kommunalförbundet förkortas GR i dagligt sammanhang.
GR är en samarbetsorganisation för Västsveriges tretton kommuner, tillsammans har dessa kommuner ca 970 000 invånare.

GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Efter detta går färden till Trollhättan och ett möte med företrädare för GKN och facket.
GKN är ett världsomspännande företag med mer än 55 000 anställda i 30 länder.
I Trollhättan är det främst inom flyg och rymd man arbetar.
Företaget bildades 1 oktober 2012 då Volvo Aero gick upp i företagskoncernen GKN,
som utläses Guest, Keen och Nettlefolds.

Därefter fortsätter Anna till NEVS för en presentation av och rundtur på företaget som är SAABs arvtagare när det gäller produktion av bilar, något dess VD skall informera om.

National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS) är ett internationellt konsortium med intressen från Sverige och Kina.
Med stöd av befintliga resurser och tillförsel av japansk spetsteknologi har företaget startat verksamhet i Trollhättan, där utveckling och produktion inriktas på elbilar.
Målet är att bli en ledande tillverkare av elbilar.