- Bildts svar andas arrogans

PRESSMEDDELANDE

2007-12-04                    

- Svaret från utrikesminister Carl Bildt, om den familj från Piteå som sedan i somras hålls kvar i Gazaremsan, är en besvikelse. Det andas, i sin misstro mot föräldrarna, arrogans och bristande engagemang! Det säger vikarierande riksdagsledamot Hannah Bergstedt, Piteå efter att ha fått svar från utrikesminister Carl Bildt på sin fråga om regeringens och utrikesdepartementets agerande i ärendet.

 

Bakgrunden är den familj hemmahörande i Piteå, mamma 27 år och fyra barn i åldrarna två till åtta år – som sedan i juni hålls kvar på Gazaremsan. Mamman och henens fyra söner åkte i juni till Gazaremsan för att hälsa på mor- och farföräldrarna. Sedan nu snart sex månader sitter de alla fem fast efter att Israel i somras stängt gränserna för in och utpassering.

 

- På hela tiden har den svenska regeringens arbete att få hem familjen inte gett resultat. Självklart kan det tyckas vara hög tid för utrikesministern att själv agera i frågan och ifrågasätta Israels förhållningssätt. Uppenbarligen betraktar de även mindreåriga barn som allvarliga säkerhetsrisker och kränker i det barns rättigheter.

 

- Det allvarligaste är Carl Bildt i rollen som utrikesminister i sitt svar antyder att familjen har sig själv att skylla. Då handlar det inte längre bara om cynisk arrogans utan om en förödande människosyn, menar Hannah Bergstedt och hoppas att regeringen trots Bildts förhållningssätt försöker göra allt för att få ut mamman och hennes fyra söner.

 

- Den här förtvivlade situationen handlar ju också om den pappa som inte sett sin familj på snart 6 månader och framför allt nu tvingas fortsätta vänta i förtvivlan och ovisshet, säger hon.

För information:
Hannah Bergstedt
riksdagsledamot (vik) s

070 237 12 35

 

 

2007-12-04 15:02