-Högerregeringen utarmar arbetsmarknadspolitiken!

- Den högerstyrda arbetsmarknadspolitiken utarmar alla möjligheter till offensiva satsningar både på en aktiv arbetsmarknadspolitik och för framtida tillväxt. Det säger Norrbottens sex socialdemokratiska riksdagsledamöter efter fredagens besök vid sex lokala arbetsförmedlingar i länet.

- För det första är det för oss socialdemokrater helt främmande att mitt i en högkonjunktur som nu - dra ner på resurserna för utbildning och utveckling för framtida behov, menar riksdagsledamot och s-distriktets ordförande, Kristina Zakrisson.
Vid arbetsförmedlingarna i Älvsbyn, Piteå och Luleå menar också riksdagsledamöterna Lars U Granberg, Hanna Bergstedt och Leif Pettersson att de mötte en bild av arbetsmarknaden i Norrbotten som bekräftar deras farhågor.

-Visst kan det se ut som arbetsmarknaden i länet just nu växer. Men de som är längst ifrån – långtidsarbetslösa eller med andra hinder - når man fortfarande inte. Det är resultatet av att högerregeringen så vårdslöst bara dragit in pengarna från vuxenutbildning och särskilda stödinsatser, menar de tillsammans med två övriga riksdagsledamöterna Karin Åström och Maria Stenberg.

Fredagens besök av samtliga sex riksdagsledamöter vid sex av länets arbetsförmedlingar gjordes dels i syfte att följa upp arbetsmarknaden och utvecklingen i hemlänet. Men också som en startpunkt för det socialdemokratiska rådslaget för jobben.
- Nu har vi möjlighet att lyssna och samtala och forma en ny politik för framtiden och jobben, säger riksdagsledamöterna om det påbörjade arbetet.


För information
Socialdemokraterna i Norrbotten
Carina Sammeli
070 342 32 19
  
Socialdemokraterna i Piteå
Mats Johansson
070 601 81 43

2007-10-12 16:38