Berit Andnor (s) och Anna Ibrisagic (m) i het första debatt i Luleå

Berit Andnor (s) och Anna Ibrisagic (m) möts i Luleå i den första av hela 18 regionala debatter mellan moderater och socialdemokrater. Det är partierna centralt som gemensamt beslutat  arrangera politiska debatter i hela landet under hösten och först ut är alltså Luleå. Där möter Berit Andnor(s) ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, Anna Ibrisagic, EU-parlamentariker.

Välkomna
att ta del av spännande diskussion mellan en borgerlig regeringsföreträdare och en representant för den socialdemokratiska oppositionen.

Tema: allmänpolitik

Datum: Fredagen 23 november, kl 11-12

Plats: Sessionssalen, Stadshuset i Luleå

Mellan kl 12.00-12.15 finns tid för frågor från media.


Berit Andnor (s) är ordförande i riksdagens konstitutionsutskott och f d socialminister.
Anna Ibrisagic (m) är EU-parlamentariker och ledamot i utskottet för utrikesfrågor.


För information:

Socialdemokraterna i Norrbotten
Carina Sammeli
070 342 32 19

Moderaterna i Norrbotten
Frank Westman
070 660 46 57

 

2007-11-19 15:03