Carina Sammeli nytillträdd 1:e ombudsman

Carina Sammeli, 29 år har från och med måndag 6 augusti tillträtt sin tjänst som 1:e ombudsman vid s-distriktet i Norrbotten. Hon efterträder i sin tjänst Leif Pettersson, Boden  som i samband med förra höstens val blev vald till riksdagsledamot.

Förutom studier och examen i företagsekonomi har Carina Sammeli  tidigare haft anställning som distriktsombudsman hos Socialdemokraterna i Värmland.

Från 2005 till regeringsskiftet i oktober 2006 arbetade hon som politiskt sakkunnig hos dåvarande kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg. Hon var där ansvarig för kommunfrågor men arbetade också med ministerns program för partidagar och företagsbesök.

Från 1998 hade hon också i Värmland en rad politiska uppdrag bl a i kommunfullmäktige och kommunledningsutskottet i Karlstad kommun.
 

Kontaktuppgifter:
Carina Sammeli
Socialdemokraterna i Norrbotten
0920 698 52
070-342 32 19
e-post : c.sammeli@norrbotten.sap.se

2007-08-07 10:52