Debatt i riksdagen om elleveranserna i Haparanda och Övertorneå

Tisdag 16 okt ober, debatterade riksdagsledamöterna Karin Åström och Leif Pettersson från Norrbotten med Maud Olofsson om vad regeringen gör för att lösa situationen med elleveranserna i Haparanda och Övertorneå. Men Maud Olofsson gav inga konkreta besked om när frågan kan vara löst.
- Det är många som undrar om regeringen hade varit lika senfärdig om samma sak hade hänt i Täby kommun, sa Karin Åström.  

Konflikten mellan elbolaget Ekfors kraft och Haparanda och Övertorneå och bolagets hot att helt slå av strömmen till kommunerna har föranlett riksdagsledamot Karin Åström att skriva en interpellation till näringsminister Maud Olofsson.

Idag debatterades frågan och Karin Åström påminde om att Maud Olofsson för ett år sedan lovade att hjälpa de drabbade kommunerna. Energimarknadsmyndigheten lämnade i våras också ett lagförslag till regeringen om möjlighet till tvångsförvaltning av elbolag i denna typ av situationer.

Men regeringen har inte lagt fram något förslag till riksdagen och Maud Olofsson kunde inte kan ange någon tidpunkt  för när en ny lagstiftning kommer att vara på plats. När det gäller den akuta situationen i de berörda kommunerna hänvisade näringsministern till att hon inte får besluta i enskilda ärenden.

Karin Åström tyckte dock att regeringen agerat senfärdigt och gjort för lite. 

- Maud Olofssons åtgärder är för tama. Av hennes svar framgår att vi inte kommer att få se något nytt lagförslag innan den närmaste tiden. Det betyder att dessa kommuner kommer att få leva i mörker både detta året och nästa år. Detta är en ohållbar situation.

- Vad är egentligen regeringens ansvar? Det är många som undrar om regeringen hade varit lika senfärdig om samma sak hade hänt i Täby kommun. Regeringen har ett ansvar att lägga fram ett lagförslag och att skynda på processen. Jag vill veta om vi kan förvänta oss ett lagförslag innan juluppehållet, sa Karin Åström.

Frågan var även uppe till debatt den 23 januari i år, då med anledning av en interpellation av Leif Pettersson. Vid det tillfället lovade Maud Olofsson att lämna ett lagförslag till riksdagen under 2007.

- Men något sådant verkar alltså inte komma i år, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (s).

Interpellationen respektive Maud Olofssons svar bifogas.

För mer information
Karin Åström
Riksdagsledamot
070-546 66 64
karin.astrom@riksdagen.se

Leif Pettersson
070 - 606 98 40
leif.pettersson@riksdagen.se

Daniel Holmberg
Regional pressekreterare
070-3001825
daniel.holmberg@riksdagen.se

2007-10-16 15:21