EU behöver vårt engagemang

Onsdag 9 maj, när Europadagen firas över hela Europa finns det anledning för oss politiker på lokal, regional och nationell nivå att manifestera EU:s och det Europeiska samarbetets betydelse. I år, när EU som institution och plattform för det politiska samarbetet firar 50 år, har Sverige varit medlem i över 10 år. Det har genomgående varit viktiga och händelserika år inte minst de år som Sverige varit med vid förhandlingsbord och beslut.

Här i vår region har vi kunnat ta del av EU:s regionalpolitik och fått resurser att använda till en del av våra strategiska utvecklingsområden – ex  den unika och  regionomfattande bredbandsbyggnaden. Utmaningarna för framtiden är om möjligt ändå större. Det handlar nu om att med ett ytterligare utvidgat EU långsiktigt säkra en hållbar utveckling av miljön, demokratin och tillväxt i hela Europa.

Trots frågornas betydelse i det lokala samhället såväl som på nationell nivå upplevs EU fortfarande av väldigt många i Sverige – både medborgare och politiker – som en avlägsen och svårhanterlig politisk nivå.

Så här på EU:s officiella 50 årsdag vill vi därför mana alla enskilda politiker, partier och invånare i Norrbotten att ytterligare engagera sig i vardagen, politiken och kommande val . För EU och de gränsöverskridande besluten påverkar politiken på hemmaplan – såväl i riksdagen som i landstinget och kommunfullmäktige.

När det gäller tillväxten och utvecklingen inte minst här i Norrbotten innebär samarbetet också många framtidssmöjligheter. Samtidigt vet vi att EU idag står inför en rad utmaningar. Alldeles särskilt när det gäller miljön, demokratin och tillväxten. Det kommer att krävas både tålamod, förhandlingsvilja och handlingskraft på alla nivåer för att klara den absolut största utmaningen: att skapa en hållbar utveckling i hela Europa.

Och det kommer alldeles särskilt att krävas både politiskt och folkligt engagemang för att försvara demokratin mot de odemokratiska och rasistiska krafter som alltmer breder ut sig. Krafter som väldigt snart kan komma att hota den hållbara utveckling för fred och frihet som Europadagen påminner oss om.

Kristina Zakrisson, riksdagsledamot (s)
Kent Ögren, landstingsråd (s)
Robert Forsberg, kommunal, Kalix (s)

 

2007-05-09 20:15