Ett borgerligt svek och förödande misstag

PRESSMEDDELANDE
2007-11-28
- Nu har den borgerliga majoriteten i riksdagen gett sitt entydiga svar: det blir inga satsningar på infrastrukturen i Norrbotten!  Därmed fullföljs inte heller den redan fastställda och livsviktiga fortsättningen och moderniseringen av Haparandabanan. Det konstaterar en besviken och upprörd Leif Pettersson, riksdagsledamot (s) från Norrbotten efter onsdagens allmänna debattimma i riksdagen och menar att regeringens hållning är förödande.

- Vilka initiativ tar regeringen för att säkerställa att nödvändig infrastruktur byggs ut i Pajala utifrån behov som kommer? Vilka initiativ tar regeringen för att de transporter som blir nödvändiga vid en eventuell gruvetablering  i Pajala ska kunna ske på ett miljövänligt sätt  - det vill säga med järnväg?  Det var några av de frågor som Leif Pettersson, riksdagsledamot (s) från Norrbotten, på onsdagen ställde under debattimman och som han tidigare även riktat direkt till den ansvarige ministern Åsa Torstensson (c).
I sitt inlägg och i sin tidigare fråga till infrastrukturministern betonade han betydelsen av att färdigställa Haparanda banan enligt fastlagd plan och menade att infrastruktursatsningar i Norrbotten i dess helhet idag är viktiga för fortsatt utveckling och tillväxt i hela landet.
Under replikskiftet, som följde vid riksdagens debatt, underströk han också de långsiktiga effekterna av att inte ta tillvara den nuvarande starka tillväxten i Norrbotten för fortsatta utvecklingssatsningar.

- Regeringen  måste reagera nu! Annars blir det blir totalstopp för tågtrafiken på  sträckan Haparanda – Boden redan år 2012. Ett stopp påverkar inte bara en eventuell gruvetablering i Pajala. Det hämmar tillväxtmöjligheterna i hela Norrbotten men också för landet. Det säger Leif Pettersson  och hoppas att frågan snart får en annan vändning.
- Förhoppningsvis reagerar infrastrukturministern, centerpartiets Åsa Torstensson, förnuftigare än de övriga i den högerstyrda regeringen.

– Som exempel är utskeppningen av malmen tänkt att ske via Luleå Hamn och inte som annars blir fallet helt och hållet via finska hamnar. En modern effektiviserad Haparandabana behövs därmed också för att stålverket i Avesta ska kunna försörjas med stålämnen från Outokumpus anläggning i Torneå. Även stålverket i Avesta riskerar i annat fall att få stänga, konstaterade Leif Pettersson under replikskiftet. 

 

För information
Leif Pettersson, riksdagsledamot (s)
070 606 98 40

2007-11-28 14:10