Fredrik Lundh föreslås bli förbundsordförande för Unga Örnar!

Unga Örnars valberedning har enhälligt beslutat att föreslå riksdagsledamot Fredrik Lundh, Luleå till ny förbundsordförande för Unga Örnar. - Det känns häftigt! Med stor glädje har jag tackat ja till nomineringen som ny förbundsordförande i en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer. Ordförandeskapet känns mycket spännande och ger mig möjlighet att arbeta ännu hårdare med kampen för barns rättigheter, säger Fredrik Lundh.

Valet av förbundsordförande sker under Unga Örnars kongress den 10-12 augusti i Axvalla, Skaraborg.

Fredrik Lundh är 30 år men har redan en lång bakgrund i Unga Örnar. Han  har hunnit med att vara såväl ledare för barn- och ungdomsverksamhet som förtroendevald på lokal, regional och nationell nivå. Han har även i sin roll som vice förbundsordförande de senaste åren jobbat internationellt med frågan om barns rättigheter. Han är sedan hösten 2006 riksdagsledamot för socialdemokraterna och tjänstledig från sitt jobb som officer vid F21 i Luleå. Fredrik Lundh själv uttrycker stolthet över förtroendet:

- Det är viktigt att vi driver på frågan om ett barnvänligare Sverige. Den borgerliga regeringens   barnpolitik leder till ökade klyftor, kommer att granskas och kritiseras, samtidigt som jag kommer att ställa högre krav på mitt eget parti, Socialdemokraterna. Sverige måste prioritera barn och ungdomsfrågor bättre än vad som görs idag!

- Min målsättning är att Unga Örnar ska bli en frizon för barn och unga, där de inte behöver prestera eller vara på ett visst sätt för att duga. Vår verksamhet ska vara öppen för alla och vi ska bli en ännu tydligare och starkare röst för barns rättigheter. Sverige kan bli världens barnvänligaste land, men då måste klyftorna i samhället minska och alla beslutsfattare ta på sig barnglasögon.

För mer information
Fredrik Lundh, 070-6757300
Sara Heelge Vikmång, förbundssekreterare, 070-623 74 63


Fakta Fredrik Lundh

Ålder: 30 år
Familj: Sambo och en dotter på 6 månader
Bor: Radhus i Luleå, Norrbotten
Yrke: Är anställd som officer vid F21 i Luleå sedan 1999 men tjänstledig sedan hösten 2006 för uppdrag som riksdagsledamot (s).
Uppdrag: Distriktsordförande Unga Örnar Norrbotten samt vice förbundsordförande Unga Örnar
.

Fakta Unga Örnar

Unga Örnars kongress är den 10-12 augusti på Axevalla folkhögskola utanför Skara. Då samlas 155 ombud för att besluta om 61 motioner, ett barnmanifest och peka ut verksamhetsinriktningen för de kommande tre åren. Kongressen väljer ny förbundsordförande och förbundsstyrelse. Unga Örnar har cirka 18 000 medlemmar aktiva i avdelningar i cirka 100 kommuner. Unga Örnars mål är att förbättra villkoren för barn och unga, både i Sverige och i andra länder-
med FNs konvention om barnens rättigheter som grund.   Unga Örnar är en fri och självständig organisation och en del av den svenska och internationella arbetarrörelsen. Unga Örnars verksamhetsprofil är kultur, läger, idrott och internationell verksamhet. Unga Örnar framför barns och ungas åsikter och bildar opinion.

2007-06-19 11:44