Fredrik Reinfeldt avkrävdes svar om elleveranser till Övertorneå och Haparanda

- Det är välkänt att Övertorneå och Haparanda kommuner har stora problem med elleveranser, eftersom det råder oenighet då elleverantören kraftigt höjt taxan efter ingånget avtal. Det innebär stora problem, tänk er själva att sakna gatubelysning i en del av landet som en stor del under vinterhalvåret har en timmes dagsljus, det ofta är över 20 minusgrader och hot föreligger om att klippa strömmen till skolor och äldreomsorg med mera, sa Hannah Bergstedt.

- Man har försökt att lösa frågan bland annat genom tvångsförvaltning och näringsministern har varit två gånger uppe i Norrbotten, men ingenting händer. Energimarknadsmyndigheten har utarbetat ett förslag till lag, som skärper kravet på säker leverans av el. Förslaget kom redan under våren och ska vara remissbehandlat, men har ännu inte inlämnats till riksdagen.

- Min fråga till statsministern är: När tänker regeringen lägga fram ett lagförslag som garanterar elleveranser till viktiga samhällsfunktioner?

Fredrik Reinfeldt vädjade om rimlighet, men kunde inte svara på frågan om när ett lagförslag som garanterar elleveransen i Övertorneå och Haparanda kan lämnas.

- Att som statministern gör vädja om rimlighet räcker inte. Vädjan och samtal har pågått länge nog, nu måste de som har makten att hjälpa människorna i Haparanda och Övertorneå ta sitt ansvar, säger Hannah Bergstedt i en kommentar efter frågestunden.

Hannah Bergstedt kommer från Piteå är ersättare i riksdagen för Fredrik Lundh som är föräldraledig. Bild på Hannah bifogas som är fri för publicering.

För mer information
Hanna Bergstedt
070-237 12 35
hanna.bergstedt@riksdagen.se

Daniel Holmberg
Regional pressekreterare
070-3001825
daniel.holmberg@riksdagen.se


 

2007-11-01 18:17