Fullfölj järnvägssatsningarna i norr!

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                    

                                                                                           

2007-11-16

- Det här är ett dråpslag mot både utvecklingsmöjligheterna och det långsiktiga miljöarbetet i Norrbotten! Det säger de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Norrbotten om Banverkets nyreviderade plan för järnvägssatsningarna fram till 2015 och där även Haparandabanan nu skjuts på framtiden.

- Hela sträckningen från Haparanda till Umeå behövs för näringsliv och utvecklingssatsningar på såväl miljö som arbetsmarknad, säger riksdagsledamöterna och menar att regeringens storstadsfixerade infrastruktursatsningar hotar tillväxten i både Sverige och Europa.
- Långsiktiga infrastruktursatsningar är av största strategiska betydelse just nu när näringslivet i norr går bra och vi har de bästa förutsättningar att stärka utvecklingsmöjligheterna och tillväxten också för framtiden, betonar Kristina Zakrisson tillsammans med Hannah Bergstedt, Lars U Granberg, Maria Stenberg och Karin Åström.

I samband med fredagens besök i Kalix bekräftades behovet av järnvägssatsningarna både vid Billerud och Banverket.
- Banverket har ju själva gång på gång poängterat att de tunga lastbilstransporterna skulle kunna minskas med hela 75 procent om Norrbotniabanan och Haparandabanan färdigställdes enligt de tidigare planerna. Till de centrala miljöaspekterna hör också sammankopplingen med den nordliga delen av den europeiska satsningen NEW- korridoren (North East West Link). En komplett kustjärnväg är en avgörande del för att avlasta den transportinfarkt som idag är påtaglig i centraleuropa och skulle därmed bli en lika långsiktig som hållbar miljöinvestering, betonar Kristina Zakrisson.

- Att nu inte fullfölja satsningarna och ge banverket de resurser som krävs för bl a den påbörjade Haparandabanan är ett gigantiskt svek av den borgerliga regeringen. Men det innebär  framför allt ett dråpslag mot utvecklingen och framtidsmöjligheterna för såväl  länet som landet, men också långsiktigt, hela Europa, understryker de i sin kritik.

För  information
Kristina Zakrisson, riksdagsledamot
070 671 53 93

För kommentarer näringslivet: Stina Blombäck, vd Billerud, Kalix
070 371 09 11

Socialdemokraterna i Norrbotten
Agnes Szögi 070 520 40 66

2007-11-15 16:30