Glesbygden går sotdöden till mötes

Under onsdagen deltar hon i en  i en tv-sänd debatt i riksdagen med finansminister Anders Borg. Debatten, som utgår från en interpellation om fastighetsskatten i Norrland, börjar cirka kl 15 och sänds i SVT24 direkt, den 29 maj. 

Karin Åström kommer att ta upp följande frågor med finansministern:  

 - Det är gigantiska omfördelningar som sker från glesbygd till rikemansbygd. Sänkningen av fastighetsskatten innebär en omfördelning av miljarder som återigen går till Storstockholm och andra tillväxtsregioner. Större delen av husägarna i Norrlands inland kommer att få betala som förut, samtidigt som de  får vara med och betala förslaget genom höjd skatt på framtida försäljningar. I min egen hemkommun Överkalix så finns det en enda villa som har högre taxeringsvärde än 450 000, säger Karin Åström.

- 16,3 miljarder går nu tillbaka till villaägare och merparten av dessa går tillbaka till en liten redan idag priviligerad grupp. Denna priviligerade grupp har dessutom fått 6 miljarder redan genom slopandet av förmögenhetsskatten. Det är en omvänd regionalpolitik som innebär att klyftorna mellan olika delar av landet växer ytterligare.

Karin Åström kommer att fråga om regeringen tänker kompensera de delar av landet – glesbygden, mindre orter och arbetsöshetstyngda regioner - som i praktiken får betala för sänkningen av fastighetsskatten.

För mer information
Karin Åström
Riksdagsledamot
070-546 66 64
karin.astrom@riksdagen.se

Daniel Holmberg
Regional pressekreterare
070-3001825
daniel.holmberg@riksdagen.se

 

2007-05-29 15:12