Gruvdrift i Pajala ställer krav på ny infrastruktur

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2007-11-27

Vad tänker infrastrukturminister Åsa Torstensson göra för att säkerställa nödvändig infrastruktur i Pajala utifrån de framtida behoven för tillväxt? Den frågan har riksdagsledamot Leif Pettersson (s) ställt med anledning av de långt framskridna planerna på att starta gruvbrytning i Pajala av järnmalm och koppar.

Två gruvor på den svenska sidan och en på den finska sidan planeras att starta redan 2009. När verksamheten är i full gång beräknas gruvverksamheten ge cirka 1 800 nya arbetstillfällen och till detta ska läggas alla de arbetstillfällen som tillkommer i olika servicenäringar.

- Detta kräver förstärkning av infrastrukturen. Väg-, järnvägs-, el- och bredbandsnäten måste vara av sådan standard att de klarar expansionen. Till miljövänliga malmtransporter behövs cirka 15 km järnväg och en ny bro över gränsälven med en anslutning till järnvägen på finska sidan. Det befintliga vägnätet klarar inte tunga transporter någon längre tid och kräver därför upprustning, skriver Leif Pettersson i en fråga till den ansvarige ministern.

Leif Pettersson frågar om Åsa Torstensson avser vidta åtgärder för att säkerställa nödvändig infrastruktur i Pajala utifrån de framtida behoven för tillväxt.

Han kommer även att ta upp frågan om infrastrukturen i Pajala under den allmänna debattimmen i riksdagen på onsdag.

Frågan för utskrift i pdf >>

För mer information
Leif Pettersson
070 - 606 98 40
leif.pettersson@riksdagen.se

Daniel Holmberg
Regional pressekreterare
070-3001825
daniel.holmberg@riksdagen.se

 

2007-11-27 10:01