I Malmfälten och Norrbotten skapas de nya jobben!

Socialdemokraterna i Norrbotten

PRESSMEDDELANDE
2007-10-21

- Visst kommer det att finnas jobb i Malmfälten lång tid framöver. Men det kommer att bli nya jobb i helt nya branscher och verksamheter. Det sa Tommy Nyström, kommunalråd Gällivare då jobben och framtiden i Malmfälten, Norrbotten och Sverige på lördagen diskuterades under ett seminarium i Gällivare. –Vi vet att LKAB:s investeringar i Malmfälten sträcker sig minst 50 år fram i tiden. Men ändå är det inte i gruvan som de nya arbetstillfällena kommer utan i alla kringbranscher, sa han och menade att tillväxten och nyanställningarna framför allt kommer i  nya småföretag.

- Alldeles särskilt kommer den närmaste tiden besöks- och upplevelsenäring att växa, sa han och avslöjade planerade storinvesteringar från både italienska och finska turismföretag.
- Men det här förutsätter både ett kommunalt engagemang, satsningar i samhällsbygge och långsiktiga investeringar i såväl utbildning som infrastruktur, sa han och underströk bl a flygplatsens betydelse för den fortsatta utvecklingen.
Lördagens möte som var ett led i Socialdemokraternas pågående rådslagsarbete kring jobb, välfärd, miljö och internationella frågor, hade arrangerats av s-distriktet och var upptakt för rådslagsarbetet för jobben.
Huvudtalare vid seminariet var förre näringsminister och riksdagsledamot Thomas Östros men inbjudna medverkande i panelsamtal och diskussion var också Inger Junkka, företagare i Gällivare, Yvonne Stålnacke, kommunalråd i Luleå.

Thomas Östros underströk vikten av nytänkande och kreativitet för att möta framtidens behov och utmaningar.
- Jobben, arbetslinjen men också tryggheten på arbetsplatsen eller vid arbetslöshet är traditionella socialdemokratiska frågor som vi är duktiga på och som ligger oss nära. Men i den  globaliserade värld vi idag lever krävs nytänkande inom många områden, sa han och manade deltagarna till delaktighet och engagemang i det pågående rådslagsarbetet.

Företagarnas villkor, kollektivavtalets ställning, innehåll och utvecklingsmöjligheter för a-kassa, vuxenutbildning och utbildning i allmänhet var andra områden som engagerade och diskuterades tillsammans med de 40-talet seminariedeltagarna från både Malmfälten och övriga länet. 


För information


Socialdemokraterna i Norrbotten                         

Carina Sammeli                                                             
070 342 32 19                                                                    

Tommy Nyström
Kommunalråd (s) Gällivare
070 237 63 18


2007-10-21 13:11