Järnvägssatsningar i norra Sverige - het debatt i riksdagen idag

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2007-12-04

Under eftermiddagen idag, tisdag 4 december,  debatteras de viktiga järnvägsprojekten i Norra Sverige i riksdagen - Botniabanan, Ådalsbanan och Haparandabanan, och s-riksdagsledamöter från de berörda länen kräver besked: VAD tänker Åsa Torstensson göra för att satsningarna ska bli klara i tid?

Bakgrunden är Banverkets besked om att satsningarna hotar att bli försenade med flera år, till följd av att kostnaderna ökat betydligt mer än Banverkets anslag. Det handlar om förseningar av utbyggnaden av Ådalsbanan, som i sin tur gör att Botniabanan riskera att stå oanvänd. Även upprustningen av Haparandabanan hotas att senareläggas vilket gör att trafiken där riskerar att stoppas under flera år.

Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten kräver nu besked av infrastrukturminister Åsa Torstensson om vilka åtgärder hon tänker vidta.

Hans Stenberg från Västernorrland har frågat vilka åtgärder Åsa Torstensson kommer att vidta för att de nödvändiga åtgärderna på Ostkustbanan och Ådalsbanan ska komma till stånd.
Katarina Köhler från Västerbotten har frågat vilka åtgärder Åsa Torstensson avser att vidta för att Botniabanan ska kunna öppnas för trafik år 2010.
Kristina Zakrisson från Norrbotten har frågat Åsa Torstensson vilka åtgärder hon avser att vidta så att Haparandabanan kan färdigställas och tas i bruk i juni 2010.

Åsa Torstensson svarar på frågorna under en interpellationsdebatt tisdag den 4 december.

Länk till Hans Stenbergs interpellation Järnvägen längs Norrlandskusten
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dtyp=i&rm=2007/08&nr=168&dok_id=GV10168

Länk till Katarina Köhlers interpellation Botniabanan
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dtyp=i&rm=2007/08&nr=167&dok_id=GV10167

Länk till Kristina Zakrissons interpellation Haparandabanan
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dtyp=i&rm=2007/08&nr=151&dok_id=GV10151

För mer information
Hans Stenberg
Riksdagsledamot
070-671 04 30
hans.stenberg@riksdagen.se

Katarina Köhler
070-283 36 37
katarina.kohler@riksdagen.se

Kristina Zakrisson
Riksdagsledamot
070-671 53 93
kristina.zakrisson@riksdagen.se

2007-12-04 11:33