Jobbflykten från Norrbottens inland het riksdagsfråga

Maria Stenberg, riksdagsledamot (s) från Arjeplog, är bekymrad över centraliseringsvågen bland statliga myndigheter, som innebär att många jobb flyttar från Norrbottens inland. Hon ställde på torsdagen en fråga till Maud Olofsson, som svarade med att ta åt sig äran av kompensationsjobben efter försvarsbeslutet.  

- Jag bor i Norrbottens inland och är mycket bekymrad över den centralisering som sker när många statliga myndigheter omorganiserar sin verksamhet, inte för att jag inte ser nyttan med att man effektiviserar sin verksamhet utan för att det alltid tycks innebära att gles- och landsbygdsbor förlorar sina jobb.

- Därför vill jag fråga näringsministern vad hon tänker göra åt den här centraliseringsvågen bland statliga myndigheter, som innebär en utarmning av statliga jobb i gles- och landsbygd.

Maud Olofsson svarade med att säga att regeringen har en strategi om att samordna statlig service och offentlig service. Därefter tog hon åt sig äran av kompensationsjobben efter försvarsbeslutet.

- När det gäller försvarsbeslutet vill jag påminna om att socialdemokraterna inte med ett finger hade lyft frågan om kompensation för de här orterna. Det var centerpartiet som drev igenom det i försvarsbeslutet, och det vet jag därför att jag själv var med i den diskussionen. Det är glädjande att det resultatet uppskattas också av socialdemokrater, sa Maud Olofsson.

Maria Stenberg tycker att Maud Olofssons svar är provocerande.

- Maud Olofssons påstående är absurdt med tanke på att det var socialdemokraterna som satt då satt i regeringsställning. Centerpartiet har övergett landsbygdens intressen och medverkar numera istället till en koncentration som gynnar storstäderna på glesbygdens bekostnad. Det är tragiskt att se, säger Maria Stenberg i en kommentar.

För mer information
Maria Stenberg
Riksdagsledamot
070-222 18 06
maria.oberg@riksdagen.se

Daniel Holmberg
Regional pressekreterare
070-3001825
daniel.holmberg@riksdagen.se

2007-10-26 11:01