Krav på att Maud Olofsson besöker Seskarö

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2007-12-18

- Det vore på sin plats att näringsministern prioriterar ett besök på Seskarö. Hon hade kunnat ta chansen att här i kammaren i dag presentera sin strategi för hur ön ska överleva. Det sa riksdagsledamot Maria Stenberg (s) under den näringspolitiska debatten i riksdagen.

Socialdemokraterna i Norrbotten har ställt sig bakom en motion om samhällsansvar för hela landet, som Maria Stenberg hänvisade till.

- Precis som vi poängterar i vår motion upplever invånare att staten på många olika håll håller på att överge inland och glesbygd. Centralisering och förflyttning av jobb från inlandet till kustregioner sker i första hand, och människor i glesbygd upplever en utarmning av jobb. Det syntes tydligt i ansikten på sågverksarbetarna på Seskarö, sa Maria Stenberg, som samma morgon hade träffat de anställda vid sågverket.  

- Sågverket på Seskarö ägs av Setra, där staten och LRF är storägare. Det är naturligt att just den formen av ägande innebär att människorna på Seskarö undrar hur och när staten ska presentera en tanke eller en strategi för hur ön ska kunna möta framtiden. Sågverksarbetarna undrar så klart över varför just ett lönsamt sågverk som deras ska bort, över hur flödet av timret sköts inom Sveaskog och om det finns en möjlighet för någon annan att köpa och driva deras sågverk vidare.  

- Det vore på sin plats att näringsministern prioriterar ett besök på Seskarö. Hon hade kunnat ta chansen att här i kammaren i dag presentera sin strategi för hur ön ska överleva, sa Maria Stenberg, riksdagsledamot (s) från Norrbotten. 

För mer information
Maria Stenberg
Riksdagsledamot
070-222 18 06
maria.oberg@riksdagen.se

Daniel Holmberg
Regional pressekreterare
070-3001825
daniel.holmberg@riksdagen.se

 

2007-12-19 13:17