Kristina Zakrisson besviken på beskedet om Haparandabanan

- Jag tycker att det är märkvärdigt och  tunt, att som ansvarig minister svara att man
inte vill föregripa beredningsprocessen. Uppe hos oss, där vi har väldigt
tung industri, är vi oerhört beroende av väl fungerande, kostnadseffektiva
och miljövänliga transportsystem. Men om Haparandabanan inte kan
färdigställas kan man efter 2012 inte frakta gods på den banan. Det sa riksdagsledamot Kristina Zakrisson efter svaret från infrastrukturminister Åsa Torstenssons svar.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson vill  dock inte säga ifall regeringen
kommer att förhindra att trafiken på Haparandabanans stoppas under flera
år, trots att det riskerar att få allvarliga följder för industrin i
Norrbotten. Det framkom under tisdagskvällens interpellationsdebatt, om
järnvägssatsningarna i norra Sverige.

Kristina Zakrisson, riksdagsledamot och ordförande för socialdemokraterna
i Norrbotten, har frågat Åsa Torstensson vilka åtgärder hon avser att
vidta så att Haparandabanan kan färdigställas och tas i bruk i juni 2010.
Bakgrunden är att Banverket som ett alternativ föreslagit att trafiken på
Haparandabanan stoppas under några år, eftersom anslagen i regeringens
budget inte räcker.

Men infrastrukturminister Åsa Torstensson ville igår inte ge besked till
hur regeringen ställer sig.

- Revideringen av den gällande banhållningsplanen 2004-2015 och arbetet
med den kommande planperioden 2010-2019 bereds för närvarande inom
Regeringskansliet och jag vill därför inte föregripa beredningsprocessen
och uttala mig om eventuella åtgärder, sa Åsa Torstensson.

Kristina Zakrisson var inte imponerad av svaret.

- Vi har flera företag i Norrbotten som direkt kan peka på att de är helt
beroende av att Haparandabanan finns. Den finns just nu. Den är i dåligt
skick, men dels bygger man en ny del, dels rustar man upp resten. Om det
bygget inte färdigställs äventyrar det flera stora företag i Norrbotten.
Då kan vi inte fortsätta bidra till tillväxten i resten av landet, sa
Kristina Zakrsisson.

För mer information
Kristina Zakrisson
Riksdagsledamot
070-671 53 93
kristina.zakrisson@riksdagen.se

Daniel Holmberg
Regional pressekreterare
070-3001825
daniel.holmberg@riksdagen.se

 

2007-12-05 19:09