Kristina Zakrisson kräver besked om Seskarösågen

 Kristina Zakrisson, riksdagsledamot och ordförande för socialdemokraterna i Norrbotten, frågar i en interpellation om näringsminister Maud Olofsson tänker vidta några åtgärder för att sågverksindustrin på Sekarö kan fortsätta. Hon är starkt kritiskt till att staten som delägare inte tar ett regionalpolitiskt ansvar.

Setra ägs till hälften av det statliga Sveaskog. Skogsägarna Mellanskog och Lantbrukarnas Ekonomi äger den andra hälften och det finns ett antal små aktieägare som tillsammans äger cirka två procent av aktierna.

Kristina Zakrisson pekar i interpellationen på att sågverket på Seskarö är ett av landets mest lönsamma sågverk. "Omkring 60 anställda blir utan arbete på en ort, som i över hundra år har dominerats av sågverksindustrin och är helt byggd kring detta." skriver hon. 

Kristina Zakrisson frågar Maud Olofsson om hon anser att det helstatliga Sveaskog tar sitt regionalpolitiska ansvar, när bolaget lägger ner verksamheten i ett samhälle på landsbygden som är helt uppbyggd kring sågverket? Hon frågar också om näringsministern avser vidta några åtgärder för att sågverksindustrin på Seskarö kan fortsätta.

- Det är helt oacceptabelt att ett statligt ägt företag lägger ner en lönsam verksamhet, trots att det leder till att många människor blir utan jobb på en ort som är helt beroende av verksamheten.

- Jag kräver att Maud Olofsson förklarar vad hon tänker göra för att se till att staten som ägare tar sitt regionalpolitiska ansvar, säger Kristina Zakrisson i en kommentar.


Interpellationen bifogas.

 

För mer information
Kristina Zakrisson
Riksdagsledamot
070-671 53 93
kristina.zakrisson@riksdagen.se

Daniel Holmberg
Regional pressekreterare
070-3001825
daniel.holmberg@riksdagen.se

 

2007-12-13 11:18