Kritikstorm mot Mats Odell

Idag frågades finansmarknadsminister Mats Odell ut av riksdagens näringsutskott, med anledning av Finansinspektionens kritik av Carnegie och företagets koppling till utförsäljningarna av statliga bolag. Karin Åström, ledamot i Näringsutskottet, är starkt kritisk till Mats Odells agerande och ifrågasätter om han kan vara kvar i regeringen.

- Nu har både statssekreterare Urban Funered och Carnegies förra vd Carin Forseke, som haft uppdraget som rådgivare vid utförsäljningarna, lämnat sina uppdrag. Trots den allvarliga kritik som Finansinspektionen riktat mot Carnegie har Mats Odell fortsatt att säga att han har förtroende för personer som haft höga positioner på företaget. Det är anmärkningsvärt. 

Karin Åström frågade vid Näringsutskottets sammanträde Mats Odell vad som nu kommer att hända.

- Mats Odell hävdar att utförsäljningsprocessen inte har skadats och att den ska fortsätta som om inget har hänt. Att han tar så lätt på situationen gör mig orolig. Det här är den största affär en regeringen någonsin har gjort och jag är bekymrad över hur den hanterar våra gemensamma tillgångar. Den borgerliga majoriteten borde nu fundera över om Mats Odell ska ha fortsatt förtroende att sitta i regeringen, säger Karin Åström.


För mer information
Karin Åström
Riksdagsledamot
070-546 66 64
karin.astrom@riksdagen.se

Daniel Holmberg
Regional pressekreterare
070-3001825
daniel.holmberg@riksdagen.se

2007-10-03 14:55