Lars U Granberg initiativtagare till motion om mäns våld mot kvinnor

17 socialdemokratiska riksdagsledamöter, alla män, skriver i en motion att regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor borde innehålla opinionsbildning hos alla män. Den borde också innehålla mer kunskap om sociala normer för manlighet och hur det påverkar män och pojkar. Initiativtagare till motionen är Lars U Granberg från Norrbotten.

Regeringens handlingsplan tar ett brett grepp över problemet om mäns våld mot kvinnor och har många förslag på förbättringar. Men Lars U Granberg och de övriga riksdagsledamöter som skrivit under den socialdemokratiska motionen kritiserar att regeringens handlingsplan inte tar upp opinionsbildning och möjligheterna till en förändrad mansroll.

"Det som saknas i handlingsplanen är opinionsbildning hos alla vanliga män, de som inte misshandlar eller förtrycker kvinnor. Det är nödvändigt att också de tar sin del av ansvaret för mäns våld mot kvinnor genom att stå upp för kvinnofriden och kvinnors rättigheter i Sverige och i övriga världen.", skriver riksdagsledamöterna i motionen.

De anser också att handlingsplanen borde ta upp de sociala normer som finns för manlighet och möjligheter till en förändrad mansroll som kan minska omfattningen av mäns våld mot kvinnor.

"Det är viktigt att börja diskutera vad som är manligt redan inom förskolan och skolan och ingå i föräldrautbildningen. Frågan om maskulinitet borde vidare vara en angelägenhet för idrotten, militären, fängelserna och andra mansdominerade områden." skriver motionärerna.


Motionen bifogas.

För mer information
LarsU Granberg
Riksdagsledamot
070-530 42 09
larsu.granberg@riksdagen.se

Daniel Holmberg
Regional pressekreterare
070-3001825
daniel.holmberg@riksdagen.se

2007-12-11 16:13