Norrbotten höjer statusen som energiregion i EU

PRESSMEDDELANDE
2007-04-17
- Mötet med kommissionären för energifrågor, Andris Piebalgs, var positivt och inspirerande. Än en gång har vi fått bekräftat länets ställning i de här för EU och Sverige så strategiska frågorna. Det säger landstingsrådet Kent Ögren efter ett s k ”rundabords-samtal ” med bl a EU:s ansvarige kommissionär, på tisdagen.
- Andris Piebalgs var klart imponerad av de insatser som vi i länet gjort inom såväl industri som forskning och kanske framför allt vad gäller teknik och kompetens för distributionen. Det säger Kent Ögren som var inbjuden i egenskap av vice president för energigruppen inom AER (Assembly of European Region ). Nu menar han att han än en gång fått bekräftat länets position när det gäller utvecklandet av förnyelsebar energi och teknik.
- Sett i ett europeiskt perspektiv så handlar det ju naturligtvis om de naturliga resurser och förutsättningar som finns i vår region. Men det står också allt mer klart att de satsningar och utvecklingsarbeten som gjorts vid Luleå tekniska universitetet och forskningscentra som ETC ses som både framsynta och långsiktiga. Med det som bas kommer vi absolut att kunna spela en framskjuten roll i Europas arbete för en hållbar energistrategi, säger  Kent Ögren och konstaterar att Norrbotten nu på mer än ett sätt tar över stafettpinnen.
Norrbotten tar över
- Under mötet som genomfördes inom ramen för Renewable Energy Regions Network ( regionernas nätverk för förnyelsebar energi) kunde jag officiellt bjuda in kommissionär Andris Piebalgs till det energiseminarium som planeras i Norrbotten 2008. Det seminariet kommer inte bara att bli stort i omfattning genom de många internationella representanterna och medverkanden. Det kommer dessutom att bli en avgörande plattform för hela EU:s fortsatta arbete med en gemensam strategi för energifrågorna. Därutöver kommer det naturligtvis genom sin bredd och politiska tyngd på internationell nivå, också utgöra en plattform inför det svenska ordförandeskapet i EU 2009, säger han och konstaterar att idag har allt fler insett att frågan om en hållbar energiförsörjning blivit en överlevnadsfråga för hela Europa.
 
- Allt fler har insett att vi måste hitta en gemensam och hållbar energistrategi där balansen mellan de växande energibehoven och hållbar samhällsutveckling avgör hela kontinentens framtid.
 
För information:
Kent Ögren
070 528 71 92
 
2007-04-17 16:02