Nu behöver Seskarö satsningar!

Pressmeddelande
2007-12-17


- Det är oförsvarligt att ett statligt ägt företag och  en så dominerande arbetsgivare som sågen i Seskarö läggs ner utan några som helst besked om nya satsningar! Självklart måste man nu kräva ett stort ansvar för framtiden. Det går inte bara att lämna en hel bygd och dess invånare åt sitt öde. Setra – med statliga Sveaskog som dominerande ägare – måste kunna erbjuda de anställda som blir uppsagda och bygden i sin helhet alternativa utvecklingsmöjligheter och inkomster!

Vi förstår inte varför staten med näringsminister Maud Olofsson i spetsen i det här läget, inte gör mer för att fullfölja sitt ansvar!
Det säger de socialdemokratiska riksdagsledamöter Maria Stenberg och Lars U Granberg som under måndagsmorgonen besökte den nedläggningsdömda Seskarö sågen och dess anställda.

- Vi ville lyssna på sågverksarbetarnas åsikter och förväntningar och förutsätter att samtliga ansvariga både inom Setra och i regeringen tar till sig bygdens behov och gör nödvändiga investeringar i alternativa branscher och inkomstmöjligheter för Seskaröborna.

- I en bygd som Seskarö som bygger så stor del av sin historia och livskraft på sågverket slår en nedläggning på ett förödande sätt och man kan inte bara lämna samhället och dess invånare åt sitt öde, menar Maria Stenberg och Lars U Granberg och hoppas på gehör för sina och seskaröarbetarnas krav.


För information:

Maria Stenberg
Riksdagsledamot (s)
070 222 18 06

Lars U Granberg
Riksdagsledamot (s)
070 530 42 09

Carina Sammeli
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 342 32 19


 

2007-12-17 11:24