Nu har vården gått från allemansrätt till handelsvara

”Jag känner det som att jag förvandlats från att vara en människa –patient- i centrum i vården, till  ett objekt på en marknad”. Så uttryckte sig en kroniskt sjuk patient i radioprogrammet Tendens i samband en  återblick över det gångna året med den borgerliga regeringen. Uttalandet är gripande och visar på två centrala punkter i vården.

Det visar först och främst på att det i tryggheten ryms en underskattad och väsentlig del av frihet. En annan mera mänsklig frihet än den valfrihet som högerregeringen döljer sin privatiseringsiver bakom.

Det andra som uttalandet tydligt visar är att högerregeringen genom kraftiga skattesänkningar urholkar den offentliga vården samtidigt som man genom att öppna upp för omfattande privatiseringar slår sönder själva grunden:  allas rätt till vård.  I det nya privatiserade ”vård -  sverige” är det vinsterna som ska styra vem som får vård och vem som för gå före i kön.

Medvetet har man förverkligat en politik där invånarnas rätt till hälso- och sjukvård bit för bit förvandlas till en handelsvara på en marknad.

Vi har under många år sett det borgerliga experimentet i Stockholm där det i stora delar inte längre finns nästan någon offentligt driven vårdcentral.. Vi ser den högerstyrda politiken drivas vidare i all dess brutalitet i bl a Västmanland och Halland.

Vi ser den också i den budget som regeringen presenterade förra veckan. Nu tar man ytterligare ett steg. Förutom fortsatta kraftfulla skattesänkningar slår man fast att all vård kan och ska konkurrensutsättas.

Det är brutalt och slår skoningslöst mot enskilda i de län och landsting där högerns privatiseringsdrömmar förverkligats. Men vad innebär det här på sikt och för ett län som Norrbotten? För vårdcentralerna i de mindre glesbygdskommunerna?  För det av specialisering som vi så strategiskt och kraftfullt satsat på vid våra sjukhus? Vad händer när privata bolag tillsammans med internationella rikskapitalbolag tillåts börja köpa upp ekonomiskt lönsamma vårdcentraler i befolkningstäta länscentra som Luleå? Eller verksamheter som exempelvis den välutvecklade ortopedin i Piteå? Hur går det med tillgänglighet, kvalitet och rättvisa för den enskilde norrbottningen?

Det är inte bara nya klyftor som plötsligt uppenbarar sig – hela avgrunder öppnas. För hälso- och sjukvården i Norrbotten förutsätter en helhet – ett gemensamt ansvar och solidarisk finansiering.

Att vården ska vara en allemansrätt är här inte bara ett självklart mål för oss socialdemokrater. I ett län som Norrbotten, med stora avstånd och i stora områden minskande befolkning – här är den offentliga gemensamt ägda och politiskt styrda vården - en förutsättning för att kunna ge alla i hela länet en likvärdig vård. Några vinstintressen, från vårdbolag och riskkapitalister finns det inte plats för. Det är fakta som borde finnas med i den fortsatta diskussionen om förändringar och utmaningar för länets hälso- och sjukvård. I alla fall om länets hälso- och sjukvård ska ha trygghet och tillgänglighet som det viktigaste uppdraget också i framtiden.

Kent Ögren
Landstingsråd (s)

 

 

2007-09-25 15:38