Nu kräver miljön tuffa beslut

- För att klara omställningarna till ett  hållbart samhälle krävs en rad tuffa beslut. Men först och främst behöver politiken och politikerna få modet och kraften att ställa krav på industrin. Det var ett av de tunga  budskapen från den samlade panel med bl a eu-parlamentariker Göran Färm, miljödebattör och miljöpolitiker Monica Lövström som höll i samtal och seminarier under det rådslag om internationell politik och hållbar utveckling som Socialdemokraterna i Norrbotten arrangerade under lördagen.

Under rubrikerna Vår värld och Vårt klimat diskuterade ett 30-tal socialdemokrater från hela länet frågor om såväl fred och säkerhet som EU:s roll i den svenska vardagspolitiken och inte minst nödvändiga beslut för att klara den svåra avvägningen mellan  miljö- och energi mål och internationell solidaritet. Seminarierna och samtalen under lördagen var en del av det breda rådslagsarbete som Socialdemokraterna just nu genomför över hela landet. Förutom diskussioner om EU och den internationella politiken samt energi- och klimatpolitik pågår diskussioner om såväl den framtida socialdemokratiska välfärdspolitiken och s-politiken för jobben. Det samlade rådslagsmaterialet kommer att ligga till grund för partiets valmanifest inför valet 2010.

- Visst kommer det att ställas en del krav också på oss som enskilda samhällsmedborgare att ställa om våra vanor och livsstil. Men det är framför allt samhällets - politikens -  och industrins ansvar att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt och välfärd, menade också några andra av de medverkande som tidigare eu - parlamentariker och vindkraftssamordnare Ewa Hedkvist Petersen och landstingsrådet Kent Ögren.

- Det allra viktigaste att komma ihåg är att omställningen är fullt möjlig. Redan idag finns tekniken och resurserna för att ställa om såväl industrins energikonsumtion som mycket av jordbruks- och skogsbruksproduktionen, underströk flera av de medverkande, bl a Kent Ögren och menade att frågorna kring en hållbar utveckling kan ses som en möjlighet för dem socialdemokratiska politiken att ta tillbaka  initiativ och tolkningsföreträde från industri och kapitalstarka lobbyister.

- För det blir vår stora framtidsutmaning att bygga så långsiktigt och hållbart att vi också klarar ta ansvar för internationell solidaritet och rättvisa, sa Kent Ögren.


För kontaktuppgifter och information:
Carina Sammeli                                          Ingabritt Bergmark
070 342 32 19                                            070 586 98 40 

2007-11-25 19:49