Rapport: Sverige har blivit kallt

För ett år sedan tillträdde den borgerliga regeringen.

Redan rika blir allt rikare. Jobben blir otryggare, särskilt för ungdomar. Räntorna stiger och gör det dyrare att bo. Stressen växer i vardagen. Och få talar om äldres villkor och trygghet. Den borgerliga regeringen tog över makten när ekonomin blomstrade. Ändå har Sverige blivit kallt.

 

Läs mer på socialdemokraternas hemsida - Ta del av rapporten! 

2007-09-17 13:53