Regeringens passivitet ett hinder för synskadades rättigheter

PRESSMEDDELANDE
2007-10-15
- I vissa frågor verkar den borgerliga regeringen kunna agera hur snabbt som helst.  Utan vare sig ångervecka eller eftertanke genomför man sina egna hjärtefrågor på rekordtid. Men när det gäller de synskadades rättigheter och tillgängligheten i samhället tycks det plötsligt finnas mängder med hinder.
Det säger (föräldraledig) riksdagsledamot Fredrik Lundh med anledning av infrastrukturminister Åsa Torstenssons ( c ) , segdragna hantering av ett lagförslag för underlättande av de synskadades rörlighet i trafikmiljöer.

Det aktuella lagförslaget bygger på en gammal motion,  från tidigare riksdagsledamoten Birgitta Ahlqvist (s ),  om att synskadades vita käpp i trafikerade miljöer ska jämställas med polisens stoppsignal och på så sätt underlätta för synskadade att röra sig i samhället.

- Så sent som i våras påminde jag om den redan av riksdagen godkända motionen och ställde ett antal frågor till infrastrukturminister Torstensson. Det säger Fredrik Lundh och konstaterar att ministerns svar inte var särskilt uppmuntrande.
- Det enda hon kunde åstadkomma var ett vagt löfte om genomförande under mandatperioden - d v s i bästa fall inom de närmaste tre åren!
- Bedrövligt menar Fredrik Lundh och deltar på inbjudan av de synskadades riksförbund (SRF) i en utåtriktad aktivitet i Luleå under måndagen. Aktiviteten är ett led i SRF:s informationsarbete kring synskadades behov av ledsagning och genomförs i Luleå som en utåtriktad aktivitet på Storgatan mellan kl 12-14 måndag 15 oktober.

Den socialdemokratiska motionen om vita käppen som en stärkt trafiksignal har nu också uppmärksammats på EU nivå där företrädare nu vill ha igång ett arbete över hela Europa
- Det som ses som positivt för synskadade över hela Europa borde självklart och enkelt kunna genomföras också här i Sverige, säger  Fredrik Lundh och tycker att Åsa Torstensson och regeringen borde ta åt sig av kritiken om slarv och passivitet.

För information
Fredrik Lundh (s)
070 675 73 00

2007-10-15 11:04